Friday, February 29, 2008

να πως πρέπει να είναι ο καθηγητής πανεπιστημίου!

ο άνθρωπος που το όνομα του θα μείνει στην ιστορία της μαθηματικής
λογικής, δίπλα στον αριστοτέλη και στον καρτέσιο (ντε καρτ)
ο άνθρωπος που είπε ότι η αξία της wseas είναι τεράστια, μια και έδωσε
βήμα σε επιστήμονες αποκλεισμένους από άλλες οργανώσεις του χώρου μας,
με έδρα τις ηπα, απλά και μόνο επειδή είχαν την ατυχία να γεννηθούν
και να γίνουνε καθηγητές στο κάιρο, ή στην τεχεράνη ή στο νέο δελχί,
και όχι στο νιού τζέρσεϋ

ο άνθρωπος αυτός που πρώτος το επισήμανε απο το 1,999 και το
επισημαίνει σε κάθε συνέδριο wseas όταν έρχεται και έως τώρα έχει
έρθει 4 φορές,
διδάσκει σεμνότητα και αληθινό ήθος, πέρα απο μικρο - ακαδημαϊκεσ
σκοπιμότητητες, και παλαιοελλαδιτικο ακαδημαϊσμο ( "αν δεν λέγεσαι χ -
όπουλος
ή δεν πάρεις την κόρη του χ - όπουλου, όπου χ αυθαίρετη ρίζα ελληνικής
λέξης, καθηγητησ δεν γίνεσαι)

κυτάξτε πόσο σεμνά επικοινωνεί με έναν φοιτητή

αυτήν την ηθικη επιβραβευση περιμένουμε κι εμείς να ακούσουμε, και
όταν την ακόμα δια στόματος zadeh, ενθουσιαζόμαστε, διότι έχει
τεραστια αξια

παρακαλω διαδωστε το


είμαι ευτυχησ άνθρωποσ
διότι σ'αυτή την ζωή συνεργάστηκα με τον lotfi zadeh,
ο οποίος είναι για μένα ιστορικο προσωπο

καλά να είστε, wseas φίλοι μου και φίλοι του

nikos mastorakis
-------------------------

친애하는 미스터 dweikat :

나는 준비를 만족하고 내 참여를 위해 만든 wseas 대학에서 회의를합니다. 의 케임 브리지 (참고 사항
: 2월 20일부터 25일까지, 2008). 나는 감명을 유리 프로그램과 여러 나라에서 참여를 만날 수있는 기회. 귀하의
직원들, 특히 올가, 모든 측면은 매우 유용합니다. 내 안부 인사를 전달하시기 바랍니다 교수는 mastorakis합니다.

진심으로 당신에게,

lotfi zadeh

-
lotfi 대답 zadeh
대학원 교수, 컴퓨터 과학 부문

전기 공학 및 컴퓨터 과학 학부
캘리포니아 대학
버클리 캘리포니아 94720 -1776
감독, 버클리 주도권 소프트 컴퓨팅 (bisc)

주소 :
컴퓨터 과학 부문

캘리포니아 대학
버클리 캘리포니아 94,720에서 1,776 사이
zadeh@cs.berkeley.edu
전화. (사무실) : (510) 642에서 4,959 사이
팩스 (사무실) : (510) 642에서 1,712 사이
전화. (홈) : (510) 526에서 2,569 사이

팩스 (홈) : (510) 526에서 2,433 사이
http://www.cs.berkeley.edu/ ~ zadeh /

홈페이지 URL을 bisc :
url : http://www-bisc.cs.berkeley/


=========

소개
일상, 우리의 사서함 (우리, wseas 또는 당신의 홈페이지 또는 귀하의 대학)
타겟은 여러 개의 쓰레기는 인터넷 이메일 마케팅. 이것은 잘 알려진
스팸 메일 또는 단순 스팸 메일합니다.
허접스런 이메일, (즉, 스팸 메일은 이메일이나 더 나은 신용 사기 이메일), 어리석은 인터넷 마케팅,
마케팅이나 마케팅에 대한 거짓 dummies,
쓰레기 이메일 광고에서 수시로 (또는부터 매일 매일), 인터넷 범죄,
정크 이메일, 잘못된 이메일 결국 당신과 당신의 컴퓨터에 체계적으로 방해 매일, 친애하는 wseas
친애하는 회원 및 wseas 친구 ~ ~ ~ ~ ~!

이 나쁜 관행,이 나쁜 인터넷 통신,이 쓰레기는 마침내 아주 짜증나는합니다.
우리가 정보를 때로는 과거에, 친애하는 wseas 친애하는 회원 및 wseas 사람들이합니다.
잘못된 이메일, 나쁜 관행, 어리석은 사람은 자신의 허접스런 사용하여 광고 자료를 보내주십시오
무엇에 대해 상상할 수있습니다. 정크 이메일, 말도 않되는 게시물, 가짜 문자 (아래로 스크롤하고이 표시됩니다
'기술 counterexample'). 이 모든 끔찍한에 대한 거짓 정보는 모두들, 없다에 대해서만
wseas 작성자, wseas 학회 주최; 이러한 이메일 피드를 대단한 속임수 (또는 더 나은 직업 - 신용 사기)
인터넷합니다. 우리는 인터넷 사기 행각 socalled 확인합니다, 친애하는 친구 wseas 회원과 친애하는 wseas
이 anylonger을 통제할 수 없다. 그것은 진짜 위협합니다. 바이러스, trojian 목마, keyloggers,
rootkits은 gidden
배후 일부 "좋은"이메일 (읽기 나쁜, 아주 나쁜, 아주 - 아주 나쁜 이메일).
허접스런 기법에 대한 무죄 또는 어리석은 사람들이합니다. 가짜 이메일을 의사 - 기업, 위조 의약품 제품,
생각은 총 쓰레기, 쓰기의 이미지를 그렇게 - 불리는 인터넷 사기. 예, 사기, frauders 및 사기
메시지를합니다. 이 사실을 알고는 속임수;가이 사실을 알고 스팸 메일, 쓰레기 후이 사실을 알고는 모두이 사실을 알고는 나쁜
(아주 나쁜) 인터넷 관행에

예를 들어보고 싶어? 있습니까?

경고 : 이것은 잘못된 이메일을합니다. 난 만들 검토합니다. 우리가 어떤 의견을당하는 것이다 대괄호 [코멘트 :]

이것은 잘못된 이메일 **
도와줄 수 있죠?
친애하는

좋은 생각하게 편지를합니다. [검토 의견 : 쓰레기, 총 쓰레기; 그것은 ridicolous; 그것은 치욕]

나는 당신이 단에 대한 제안이 의무는 없으며을 어떠한 방식 으로든 나는 명예를 상대로 강제 너의 의지합니다.
[검토 의견 : 정크 메일, 스팸 메일; 실제 사기 행각]
[코멘트 : 진심;은 당신처럼 당신이 나쁜 사람을 찾고;이 나쁜!]

당신이 메일을 보내 귀하의 프로필을 밀었어요, 나는 기쁨 윌리엄스 21년 내 늦은 나이가 많고 부모 mr.and있는 유일한 daugther

윌리엄스합니다. 내 아버지는 아주 좋은 평판 busnness 자석 - (코코아 상인)을 운영 코트 디부 아르의 수도에서

시절.
[코멘트 : 신용 사기, 스팸, 정크, 용어, 쓰레기에 대해서만 stupids, 허접스런, 종이를 변기, 정크 메일, 이상한 시스템]

그것은 슬픈 프랑스의 말을해야 홀연히 세상을 떠났다 그는 그의 사업을하는 동안 해외 여행 중 하나 1 년 12th.febuary

2005. [검토 의견 : 가짜 이메일, 위조 연습을, 거짓 bogusity, 진짜 bogusit; 당신을 찾고 수신자를 위조]


하지만 그의 갑작스런 죽음은 오히려 의혹을 연결하거나 자신의 삼촌이 누구에 의해 계획되었습니다 그와 함께 여행

그 시간합니다.
[코멘트 : 조심, 친애하는 wseas 친애하는 회원 및 wseas 친구;]

하지만 하나님을 알고있는 진실을! [코멘트 : 우리가 방금 가짜 이메일을 보도했다가 정크 이메일, 나쁜 메시지를 나쁜 사람,
스팸 메일, 많은 스팸 메일, 위험한 신용 사기, 인터넷 사기, frauders에서부터 전문 스패머,보다 전문 사기꾼]

어머니는 죽고, 누구는 ieee 회원 [코멘트! 불가능하다! 그녀의 어머니는 ieee memberr? 있습니까?
그녀는 ieee 동료 an ?????!!!!! 웃지마! 어쩌면 그것은 .... ieee 생활 동료합니다. 으아악 ~ ~ ~ ~ ~!
속임수는 unlmited, 인공 지능 방법을하거나 인터넷 사기 혐의에 대한 인공 어리석음 방법
조직에 대한 사기 행각을 orgnized 인터넷 사기 및 인터넷 쓰레기, 허접스런 이메일, 마케팅은 위조; 논문에 대한
화장실 물론 !!!!!!!!!!) 조심]


4 년 전 그냥 옛날 때, 그리고 그 이후 아버지가 데려 그렇게 특별합니다. [악마 이메일을 종료 결코 결코 - 결말 신용
사기와 스팸 메일]

[의견 : 내 생각에 그것은 위조 물론, 그들의 이름을 사용 ieee을 헛되이 : "내 어머니는 ieee 회원"

무서운? 그녀가 wseas 회원 또는 둘 다 wseas, ieee, 기타 등등 ... aaaaaaaaa! 어리석은 사람들은, 우리는 나쁘지
문자가에서 수익을 창출하려고하는 것처럼 신용 사기, 인터넷 신용 사기, 사이버 범죄, 사이버 사기, 스팸 메일,
가짜 이야기, 미안 해요,하지만 당신은 아주 위조, 멍청이들]

그의 죽음을 2005년 2월 12일을하기 전에 그는이 병원에 전화를 비서 그를 동반하고 누구를 갖고 있다고

합계의 10 만 달러, 미국 달러를 700,000 [코멘트 : 부정]

[코멘트 : 우리는 당신의 나쁜 위조하지 않으 비즈니스, 왜냐하면 그것은 위조, 그것은 사기와 totasl 그것은 정크]

합니다. (미화 $ 10.700,000) 중 하나를 주요 보안 회사에 남아 여기에 서부 아프리카 코트 디부 아르 아비장합니다.

[코멘트 : 스팸 메일, 속임수, 사기, 의사 - 마케팅, 스팸 메일, 속임수, 사기, 범죄, 정크, 쓰레기,
[코멘트 :]

더 이상 돈을 예치한다고 말한 그는 내 이름으로, 나는 21 세 단지와 대학교 학부와 정말

do.this해야할 지 모르겠 많은 설정을 겪고 있기 때문이다 백스 전의 결과로 정치적 위기를 여기에 끊임없는

내 아버지의 죽음 coast.the 아이보리 슬픔을 실제로 내 인생을 데리고합니다.
[코멘트 :]

친애하는, 나는 욕망은 귀하의 겸손 지원을 성실 regards.your 제안과 아이디어를이 높다는 평가합니다.
[코멘트 :]
이제 몇 질문에 이들에게 물어소서 : -

[코멘트 :]
1. 도와주세요 수있습니다으로 당신이 정말로 동생?
[코멘트 :]

2. 완전히 믿어 수 있습니까?
[코멘트 :] 3. 질문은 총 금액의 비율은 어느 정도
자금이 끝난 후에 당신을 위해 좋을 귀하의 계정에?

제발, 고려로 돌아갈 나에게 이것과 possible.through 마자 내 개인 이메일 상자를합니다.

[코멘트 :]


그리고 5 월 신의 축복이 여러분 대단히 감사합니다.

[코멘트 :]

전자 우편 : xxxxxxxxx

서명 : xxxxxxxxxx

--------------------------------------------------
--------------------------------------


wseas 정권의를 제안하고 싶습니다 wseas 회의를 편성
또는 심지어는 인터넷 범죄에 대한 세미나를 wseas - 위조 emailings - 정크 웹


에 대한 주제에 대한 회의를 wseas
인터넷 범죄 - 위조 emailings - 정크 웹

주제 :

저작권 침해
등록 상표의 침해에
인터넷 계약 및 온라인 계약 분쟁
웹사이트 개발 계약
도메인 이름 분쟁
온라인 명예 훼손 및 인터넷 무료로 음성 법칙
횡령의 무역 비밀
해킹 및 인증되지 않은 액세스
사이버 범죄가 국방
인터넷 섹스 범죄
웹사이트를 법률 준수 감사를
스팸 메일과 스팸 행위 수있습니다
인터넷 개인 정보 보호 정책


--------------------------------------------------
--------------------------------------

참조 :

http://www.hiest.org


http://university-cambridge.blogspot.com/


http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/


http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/


http://e-wseas.livejournal.com/


http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/


http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/


http://www.iasme.org

http://groups.google.com/group/wseas


http://kodylies.blogspot.com


http://www.iaras.org

http://outstanding.wseas.org

http://acc2008.wseas.org

http://ecc07.wseas.org/

http://www.ionio.gr/ ~ mpoulos / wseas - 컨퍼런스 - wseas - 책 - wseas -
journals.htm

http://acc2008.wseas.org


http://www.wseas.us


http://spoudastes.blogspot.com


http://wseas-london-wseas.blogspot.com/


http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/


http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/


http://wseas-china-wseas.blogspot.com/


http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/


--------------------------------------------------
--------------------------------------

wseas 회의에서 새로운 기조 연설자 :
레오 kazovsky 교수에 대한 aee과 electroscience 회의
스탠포드 대학

브라이언 교수는 회의에 대한 대답 iccomp 및 icc barsky
캘리포니아 대학 버클리,


--------------------------------------------------
--------------------------------------

이번 회의 wseas

항저우, 중국, 4 월 2008년 6월부터 8월까지

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 컴퓨터와 컴퓨터에 적용됩니다 계산에 적용된 과학 (acacos '08)


제 7 차 wseas int. 구성합니다. 이 인스 트루먼트, 측정, 회로 및 시스템 (imcas'08)


제 8 wseas int. 구성합니다. 이 로봇, 컨트롤 및 제조 기술 (rocom'08)


제 8 wseas int. 구성합니다. 이 멀티미디어 시스템 및 신호 처리 (musp '08)


새로운 기능! 케임 브리지, 매사 추세츠, 미국, 4월 21일부터 23일까지, 2008

미국의 컴퓨팅 회의 (acc '08)

소피아, 불가리아, 5 월 2008년 2월부터 4월까지

9 일 wseas int. 구성합니다. 이 신경 네트워크 (nn'08)

9 일 wseas int. 구성합니다. 이 퍼지 시스템 (fs'08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 이 진화 컴퓨팅 (유럽 공동체 '08)

이스탄불, 터키, 5월 27일부터 29일까지, 2008

10 일 wseas int.conf합니다. 자동 제어, 모델링 및 시뮬레이션 (acmos'08)
* 제 1 wseas int. 구성합니다. 변수가 많은 분석 및 그 응용 프로그램에 과학 및 공학 (maase'8)

7 일 wseas int.conf합니다. 이 통신 및 정보 (텔레비전 - 정보 '08)


이스탄불, 터키, 5월 27일부터 29일까지, 2008


7 일 wseas int.conf합니다. 이 초소형, 초미세, 광전자 (미노 '08)
7 일 wseas int.conf합니다. 이 신호 처리 (모금 '08)
* 제 2 wseas int. 심포지엄 wavelets 이론 및 응용 프로그램을 응용 수학, 신호 처리 및 현대 과학

(wav '08)


algarve, 포르투갈, 6월 11일에서 13일까지, 2008

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 에너지, 환경, 생태계 및 지속적인 개발 (eeesd'08)
1 일 wseas int.conf합니다. 이 풍경 아키텍처 (라 '08)


부카레스트, 루마니아, 6월 24일에서 26일까지, 2008

9 일 wseas int.conf합니다. 이 음향 & 음악 : 이론 및 응용 프로그램 (amta '08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 수학과 컴퓨터에이 생물학과 화학 (mcbc'08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 수학과 컴퓨터에 비즈니스와 경제 (mcbe'08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 이 자동화 및 정보 (icai'08)

하임, 노르웨이, 7 월 2008년 2월에서 4월까지

6 wseas int. 구성합니다. 이 적용된 전자기, 무선 및 광 통신 (electroscience '08)

7 일 wseas int.conf합니다. 전기 공학에 응용 프로그램 (aee '08)


12 일 wseas cscc multiconference합니다. 헤라 클 리온, crete 아일랜드, 그리스, 7 월 22-25, 2008

12 일 wseas int. 구성합니다. 이 회로 (7월 22일에서 24일까지, 2008)
12 일 wseas int. 구성합니다. 이 시스템은 (7월 22일부터 24일까지, 2008)
12 일 wseas int. 구성합니다. 이 통신 (7월 23일부터 25일까지, 2008)
12 일 wseas int. 구성합니다. 이 컴퓨터 (7월 23일에서 25일까지, 2008)


헤라 클 리온, crete 섬, 그리스, 7월 22일부터 24일까지, 2008

공학 교육 (ee'08)

헤라 클 리온, crete 섬, 그리스, 7월 22일부터 24일까지, 2008

기계 공학, 건축, 엔지니어링 지질 (emeseg '08)
도시 계획 및 교통 (upt '08)
문화 유산과 관광 (cuht'08)

로즈 (rodos) 섬, 그리스, 8월 20일부터 22일까지, 2008

2,008 wseas int. 구성합니다. 이 생체 전자 및 생체 정보 (bebi'08)


로즈 (rodos) 섬, 그리스, 8월 20일부터 22일까지, 2008

제 8 wseas int. 구성합니다. 정보와 커뮤니케이 션에 적용됩니다 (aic'08)

제 8 wseas int. 구성합니다. 이 신호 프로세싱, 계산 기하학과 인공 비전 (iscgav'08)

제 8 wseas int. 구성합니다. 이 시스템을 이론 및 과학 계산 (istasc'08)


로즈 (rodos) 섬, 그리스, 8월 20일부터 22일까지, 2008

6 일 iasme / wseas int. 구성합니다. 이 열을 전송, 써멀 엔지니어링 및 환경 (hte'08)
6 일 iasme / wseas int. 구성합니다. 유체 역학 및 공기 역학 일 (fma'08)

몰타, 9월 11일에서 13일까지, 2008

유럽의 컴퓨팅 회의 (ecc'08)


유한 차이 - 유한 요소 - 유한 볼륨 - 경계 요소 (f -와 - b'08)

몰타, 9월 11일에서 13일까지, 2008

환경 및 지질 과학 및 공학 (eg'08)


해양과 해군의 과학 및 공학 (mn'08)


라레도, 칸타 브리아, 스페인, 9월 23일에서 25일까지, 2008
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 전원 시스템 (추신 : '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 시뮬레이션, 모델링 및 최적화 (smo '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 신호, 음성 및 이미지 프로세싱 (ssip '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 멀티미디어, 인터넷 및 비디오 기술 (miv '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 거리를 학습 및 웹 엔지니어링 (diweb '08)
* 제 4 wseas 인턴합니다. 그리드 컴퓨팅 심포지엄
* 제 4 wseas 인턴합니다. 심포지엄 디지털 도서관
* 제 4 wseas 인턴합니다. 심포지엄을 데이터 마이닝 및 지능 정보 처리


코르푸 섬, 그리스, 10월 26일부터 28일까지, 2008

10 일 wseas int. 구성합니다. 수학의 방법과 계산에
기술에서 전기 공학 (mmactee '08)

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 이외 - 선형 분석,이 아닌 - 선형 시스템 및 카오스 (nolasc '08)

제 8 wseas int. 구성합니다. 이 wavelet 분석 및 모듈 시스템 (wamus '08)


코르푸 섬, 그리스, 10월 26일부터 28일까지, 2008

4 일 wseas / iasme int. 구성합니다. 교육 기술 (edute '을 08)

4thwseas int. 구성합니다. 이 동적 시스템 및 제어 (컨트롤 '08)


코르푸 섬, 그리스, 10월 26일부터 28일까지, 2008

재생 에너지 소스 (해상도 '08)

에너지 계획, 에너지 절약, 환경 교육

폐기물 관리, 수질 오염, 공기 오염, 실내 기후

부카레스트, 루마니아, 11 월 2008년 7월부터 9월까지

10 일 wseas int. 구성합니다. 수학 및 계산 방법에 과학 및 공학 (macmese'08)

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 데이터 네트워크, 통신, 컴퓨터 (dncoco '08).


제 1 wseas int. 구성합니다. 이 센서 및 신호 (sensig '08).


제 1 wseas int. 구성합니다. 이 시각화, 영상 및 시뮬레이션 (vis'08).

부카레스트, 루마니아, 11 월 2008년 7월부터 9월까지

제 1 wseas int. 구성합니다. 이 자연적인 위험 (naha'08)

제 1 wseas int. 구성합니다. 이 기후 변화, 지구 온난 화는, 생물 학적 문제 (cgb '08).


제 1 wseas int. 구성합니다. 이 도시의 재활과 지속 (ures'08)

제 1 wseas int. 구성합니다. 이 물질 과학 (materials'08)

베니스, 이탈리아, 11월 21일에서 23일까지, 2008

8 일 wseas / iasme int.conf합니다. 이 전력 시스템, 고전압, 전기 기계 (power'08)

7 일 wseas int.conf합니다. 시스템에 과학 및 시뮬레이션에서 공학

* 진보는 해군의 과학, 연구와 교육을

베니스, 이탈리아, 11월 21일에서 23일까지, 2008

8 일 wseas int.conf합니다. 이 적용된 컴퓨터 과학 (acs'08)

7 일 wseas int.conf합니다. 교육과 교육 기술 (edu'08)

4 일 wseas int.conf합니다. 원격 감지 (remote'08)


푸에르토 드 라 크루즈, 카나리아 제도, 스페인, 12월 15일에서 17일까지, 2008

13 일 wseas int. 구성합니다. 수학을 적용

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 이 회로, 시스템, 전자, 제어 및 신호 처리 (csecs '08)

푸에르토 드 라 크루즈, 카나리아 제도, 스페인, 12월 15일에서 17일까지, 2008

제 2 wseas int.conf합니다. 이 계산 화학 (compuchem'08)

제 4 wseas int. 구성합니다. 이 세포 및 분자 생물학, biophysics 및 생명 공학 (bio'08)

카이로, 이집트, 12월 29일에서 31일까지, 2008

6 wseas int. 구성합니다. 이 환경, 생태계 및 개발 (eed'08)
제 4 wseas int. 구성합니다. 신청 및 이론을 역학 (역학 '08)


카이로, 이집트, 12월 29일에서 31일까지, 2008

7 일 wseas int.conf합니다. 이 e - 활동 (전자 - 학습 전자 - 커뮤니티를 전자 - 상거래 전자 - 관리를
전자 - 마케팅 전자 - 지배 구조

텔레비전 - 근무) (전자 - 활동을 '08)
7 일 wseas int.conf합니다. 이 정보 보안 및 개인 정보 보호 업체 ('08)
7 일 wseas int.conf합니다. 이 계산 지능, 인간 - 기계 시스템과 인공 이식 (cimmacs '08)


회의는 2,009 :


케임 브리지, 영국, 2월 21일부터 23일까지, 2009

wseas 국제 회의에서 8 일 인공 지능, 지식 기술 및 데이터베이스 (aiked '09)

제 8 wseas 국제 회의에서, 소프트웨어 공학, 병렬 및 분산 시스템 (sepads '09)
제 8 wseas 국제 회의에서 전자, 기계 설비, 무선 및 광 통신 (ehac '09)

wseas 국제 회의에서 8 일 신호 프로세싱, 로봇 및 자동화 (ispra '09)


케임 브리지, 영국, 2월 24일에서 26일까지, 2009

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 에너지 및 환경 (ee'09)

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 이 연속체 역학 (cm'09)

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 물의 자원, 유압 & hydrology (whh'09)

제 3 iasme / wseas int.conf합니다. 이 지질 및 지진 (ges'09)

No comments: