Friday, February 29, 2008

να πως πρέπει να είναι ο καθηγητής πανεπιστημίου!

ο άνθρωπος που το όνομα του θα μείνει στην ιστορία της μαθηματικής
λογικής, δίπλα στον αριστοτέλη και στον καρτέσιο (ντε καρτ)
ο άνθρωπος που είπε ότι η αξία της wseas είναι τεράστια, μια και έδωσε
βήμα σε επιστήμονες αποκλεισμένους από άλλες οργανώσεις του χώρου μας,
με έδρα τις ηπα, απλά και μόνο επειδή είχαν την ατυχία να γεννηθούν
και να γίνουνε καθηγητές στο κάιρο, ή στην τεχεράνη ή στο νέο δελχί,
και όχι στο νιού τζέρσεϋ

ο άνθρωπος αυτός που πρώτος το επισήμανε απο το 1,999 και το
επισημαίνει σε κάθε συνέδριο wseas όταν έρχεται και έως τώρα έχει
έρθει 4 φορές,
διδάσκει σεμνότητα και αληθινό ήθος, πέρα απο μικρο - ακαδημαϊκεσ
σκοπιμότητητες, και παλαιοελλαδιτικο ακαδημαϊσμο ( "αν δεν λέγεσαι χ -
όπουλος
ή δεν πάρεις την κόρη του χ - όπουλου, όπου χ αυθαίρετη ρίζα ελληνικής
λέξης, καθηγητησ δεν γίνεσαι)

κυτάξτε πόσο σεμνά επικοινωνεί με έναν φοιτητή

αυτήν την ηθικη επιβραβευση περιμένουμε κι εμείς να ακούσουμε, και
όταν την ακόμα δια στόματος zadeh, ενθουσιαζόμαστε, διότι έχει
τεραστια αξια

παρακαλω διαδωστε το


είμαι ευτυχησ άνθρωποσ
διότι σ'αυτή την ζωή συνεργάστηκα με τον lotfi zadeh,
ο οποίος είναι για μένα ιστορικο προσωπο

καλά να είστε, wseas φίλοι μου και φίλοι του

nikos mastorakis
-------------------------

친애하는 미스터 dweikat :

나는 준비를 만족하고 내 참여를 위해 만든 wseas 대학에서 회의를합니다. 의 케임 브리지 (참고 사항
: 2월 20일부터 25일까지, 2008). 나는 감명을 유리 프로그램과 여러 나라에서 참여를 만날 수있는 기회. 귀하의
직원들, 특히 올가, 모든 측면은 매우 유용합니다. 내 안부 인사를 전달하시기 바랍니다 교수는 mastorakis합니다.

진심으로 당신에게,

lotfi zadeh

-
lotfi 대답 zadeh
대학원 교수, 컴퓨터 과학 부문

전기 공학 및 컴퓨터 과학 학부
캘리포니아 대학
버클리 캘리포니아 94720 -1776
감독, 버클리 주도권 소프트 컴퓨팅 (bisc)

주소 :
컴퓨터 과학 부문

캘리포니아 대학
버클리 캘리포니아 94,720에서 1,776 사이
zadeh@cs.berkeley.edu
전화. (사무실) : (510) 642에서 4,959 사이
팩스 (사무실) : (510) 642에서 1,712 사이
전화. (홈) : (510) 526에서 2,569 사이

팩스 (홈) : (510) 526에서 2,433 사이
http://www.cs.berkeley.edu/ ~ zadeh /

홈페이지 URL을 bisc :
url : http://www-bisc.cs.berkeley/


=========

소개
일상, 우리의 사서함 (우리, wseas 또는 당신의 홈페이지 또는 귀하의 대학)
타겟은 여러 개의 쓰레기는 인터넷 이메일 마케팅. 이것은 잘 알려진
스팸 메일 또는 단순 스팸 메일합니다.
허접스런 이메일, (즉, 스팸 메일은 이메일이나 더 나은 신용 사기 이메일), 어리석은 인터넷 마케팅,
마케팅이나 마케팅에 대한 거짓 dummies,
쓰레기 이메일 광고에서 수시로 (또는부터 매일 매일), 인터넷 범죄,
정크 이메일, 잘못된 이메일 결국 당신과 당신의 컴퓨터에 체계적으로 방해 매일, 친애하는 wseas
친애하는 회원 및 wseas 친구 ~ ~ ~ ~ ~!

이 나쁜 관행,이 나쁜 인터넷 통신,이 쓰레기는 마침내 아주 짜증나는합니다.
우리가 정보를 때로는 과거에, 친애하는 wseas 친애하는 회원 및 wseas 사람들이합니다.
잘못된 이메일, 나쁜 관행, 어리석은 사람은 자신의 허접스런 사용하여 광고 자료를 보내주십시오
무엇에 대해 상상할 수있습니다. 정크 이메일, 말도 않되는 게시물, 가짜 문자 (아래로 스크롤하고이 표시됩니다
'기술 counterexample'). 이 모든 끔찍한에 대한 거짓 정보는 모두들, 없다에 대해서만
wseas 작성자, wseas 학회 주최; 이러한 이메일 피드를 대단한 속임수 (또는 더 나은 직업 - 신용 사기)
인터넷합니다. 우리는 인터넷 사기 행각 socalled 확인합니다, 친애하는 친구 wseas 회원과 친애하는 wseas
이 anylonger을 통제할 수 없다. 그것은 진짜 위협합니다. 바이러스, trojian 목마, keyloggers,
rootkits은 gidden
배후 일부 "좋은"이메일 (읽기 나쁜, 아주 나쁜, 아주 - 아주 나쁜 이메일).
허접스런 기법에 대한 무죄 또는 어리석은 사람들이합니다. 가짜 이메일을 의사 - 기업, 위조 의약품 제품,
생각은 총 쓰레기, 쓰기의 이미지를 그렇게 - 불리는 인터넷 사기. 예, 사기, frauders 및 사기
메시지를합니다. 이 사실을 알고는 속임수;가이 사실을 알고 스팸 메일, 쓰레기 후이 사실을 알고는 모두이 사실을 알고는 나쁜
(아주 나쁜) 인터넷 관행에

예를 들어보고 싶어? 있습니까?

경고 : 이것은 잘못된 이메일을합니다. 난 만들 검토합니다. 우리가 어떤 의견을당하는 것이다 대괄호 [코멘트 :]

이것은 잘못된 이메일 **
도와줄 수 있죠?
친애하는

좋은 생각하게 편지를합니다. [검토 의견 : 쓰레기, 총 쓰레기; 그것은 ridicolous; 그것은 치욕]

나는 당신이 단에 대한 제안이 의무는 없으며을 어떠한 방식 으로든 나는 명예를 상대로 강제 너의 의지합니다.
[검토 의견 : 정크 메일, 스팸 메일; 실제 사기 행각]
[코멘트 : 진심;은 당신처럼 당신이 나쁜 사람을 찾고;이 나쁜!]

당신이 메일을 보내 귀하의 프로필을 밀었어요, 나는 기쁨 윌리엄스 21년 내 늦은 나이가 많고 부모 mr.and있는 유일한 daugther

윌리엄스합니다. 내 아버지는 아주 좋은 평판 busnness 자석 - (코코아 상인)을 운영 코트 디부 아르의 수도에서

시절.
[코멘트 : 신용 사기, 스팸, 정크, 용어, 쓰레기에 대해서만 stupids, 허접스런, 종이를 변기, 정크 메일, 이상한 시스템]

그것은 슬픈 프랑스의 말을해야 홀연히 세상을 떠났다 그는 그의 사업을하는 동안 해외 여행 중 하나 1 년 12th.febuary

2005. [검토 의견 : 가짜 이메일, 위조 연습을, 거짓 bogusity, 진짜 bogusit; 당신을 찾고 수신자를 위조]


하지만 그의 갑작스런 죽음은 오히려 의혹을 연결하거나 자신의 삼촌이 누구에 의해 계획되었습니다 그와 함께 여행

그 시간합니다.
[코멘트 : 조심, 친애하는 wseas 친애하는 회원 및 wseas 친구;]

하지만 하나님을 알고있는 진실을! [코멘트 : 우리가 방금 가짜 이메일을 보도했다가 정크 이메일, 나쁜 메시지를 나쁜 사람,
스팸 메일, 많은 스팸 메일, 위험한 신용 사기, 인터넷 사기, frauders에서부터 전문 스패머,보다 전문 사기꾼]

어머니는 죽고, 누구는 ieee 회원 [코멘트! 불가능하다! 그녀의 어머니는 ieee memberr? 있습니까?
그녀는 ieee 동료 an ?????!!!!! 웃지마! 어쩌면 그것은 .... ieee 생활 동료합니다. 으아악 ~ ~ ~ ~ ~!
속임수는 unlmited, 인공 지능 방법을하거나 인터넷 사기 혐의에 대한 인공 어리석음 방법
조직에 대한 사기 행각을 orgnized 인터넷 사기 및 인터넷 쓰레기, 허접스런 이메일, 마케팅은 위조; 논문에 대한
화장실 물론 !!!!!!!!!!) 조심]


4 년 전 그냥 옛날 때, 그리고 그 이후 아버지가 데려 그렇게 특별합니다. [악마 이메일을 종료 결코 결코 - 결말 신용
사기와 스팸 메일]

[의견 : 내 생각에 그것은 위조 물론, 그들의 이름을 사용 ieee을 헛되이 : "내 어머니는 ieee 회원"

무서운? 그녀가 wseas 회원 또는 둘 다 wseas, ieee, 기타 등등 ... aaaaaaaaa! 어리석은 사람들은, 우리는 나쁘지
문자가에서 수익을 창출하려고하는 것처럼 신용 사기, 인터넷 신용 사기, 사이버 범죄, 사이버 사기, 스팸 메일,
가짜 이야기, 미안 해요,하지만 당신은 아주 위조, 멍청이들]

그의 죽음을 2005년 2월 12일을하기 전에 그는이 병원에 전화를 비서 그를 동반하고 누구를 갖고 있다고

합계의 10 만 달러, 미국 달러를 700,000 [코멘트 : 부정]

[코멘트 : 우리는 당신의 나쁜 위조하지 않으 비즈니스, 왜냐하면 그것은 위조, 그것은 사기와 totasl 그것은 정크]

합니다. (미화 $ 10.700,000) 중 하나를 주요 보안 회사에 남아 여기에 서부 아프리카 코트 디부 아르 아비장합니다.

[코멘트 : 스팸 메일, 속임수, 사기, 의사 - 마케팅, 스팸 메일, 속임수, 사기, 범죄, 정크, 쓰레기,
[코멘트 :]

더 이상 돈을 예치한다고 말한 그는 내 이름으로, 나는 21 세 단지와 대학교 학부와 정말

do.this해야할 지 모르겠 많은 설정을 겪고 있기 때문이다 백스 전의 결과로 정치적 위기를 여기에 끊임없는

내 아버지의 죽음 coast.the 아이보리 슬픔을 실제로 내 인생을 데리고합니다.
[코멘트 :]

친애하는, 나는 욕망은 귀하의 겸손 지원을 성실 regards.your 제안과 아이디어를이 높다는 평가합니다.
[코멘트 :]
이제 몇 질문에 이들에게 물어소서 : -

[코멘트 :]
1. 도와주세요 수있습니다으로 당신이 정말로 동생?
[코멘트 :]

2. 완전히 믿어 수 있습니까?
[코멘트 :] 3. 질문은 총 금액의 비율은 어느 정도
자금이 끝난 후에 당신을 위해 좋을 귀하의 계정에?

제발, 고려로 돌아갈 나에게 이것과 possible.through 마자 내 개인 이메일 상자를합니다.

[코멘트 :]


그리고 5 월 신의 축복이 여러분 대단히 감사합니다.

[코멘트 :]

전자 우편 : xxxxxxxxx

서명 : xxxxxxxxxx

--------------------------------------------------
--------------------------------------


wseas 정권의를 제안하고 싶습니다 wseas 회의를 편성
또는 심지어는 인터넷 범죄에 대한 세미나를 wseas - 위조 emailings - 정크 웹


에 대한 주제에 대한 회의를 wseas
인터넷 범죄 - 위조 emailings - 정크 웹

주제 :

저작권 침해
등록 상표의 침해에
인터넷 계약 및 온라인 계약 분쟁
웹사이트 개발 계약
도메인 이름 분쟁
온라인 명예 훼손 및 인터넷 무료로 음성 법칙
횡령의 무역 비밀
해킹 및 인증되지 않은 액세스
사이버 범죄가 국방
인터넷 섹스 범죄
웹사이트를 법률 준수 감사를
스팸 메일과 스팸 행위 수있습니다
인터넷 개인 정보 보호 정책


--------------------------------------------------
--------------------------------------

참조 :

http://www.hiest.org


http://university-cambridge.blogspot.com/


http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/


http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/


http://e-wseas.livejournal.com/


http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/


http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/


http://www.iasme.org

http://groups.google.com/group/wseas


http://kodylies.blogspot.com


http://www.iaras.org

http://outstanding.wseas.org

http://acc2008.wseas.org

http://ecc07.wseas.org/

http://www.ionio.gr/ ~ mpoulos / wseas - 컨퍼런스 - wseas - 책 - wseas -
journals.htm

http://acc2008.wseas.org


http://www.wseas.us


http://spoudastes.blogspot.com


http://wseas-london-wseas.blogspot.com/


http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/


http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/


http://wseas-china-wseas.blogspot.com/


http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/


--------------------------------------------------
--------------------------------------

wseas 회의에서 새로운 기조 연설자 :
레오 kazovsky 교수에 대한 aee과 electroscience 회의
스탠포드 대학

브라이언 교수는 회의에 대한 대답 iccomp 및 icc barsky
캘리포니아 대학 버클리,


--------------------------------------------------
--------------------------------------

이번 회의 wseas

항저우, 중국, 4 월 2008년 6월부터 8월까지

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 컴퓨터와 컴퓨터에 적용됩니다 계산에 적용된 과학 (acacos '08)


제 7 차 wseas int. 구성합니다. 이 인스 트루먼트, 측정, 회로 및 시스템 (imcas'08)


제 8 wseas int. 구성합니다. 이 로봇, 컨트롤 및 제조 기술 (rocom'08)


제 8 wseas int. 구성합니다. 이 멀티미디어 시스템 및 신호 처리 (musp '08)


새로운 기능! 케임 브리지, 매사 추세츠, 미국, 4월 21일부터 23일까지, 2008

미국의 컴퓨팅 회의 (acc '08)

소피아, 불가리아, 5 월 2008년 2월부터 4월까지

9 일 wseas int. 구성합니다. 이 신경 네트워크 (nn'08)

9 일 wseas int. 구성합니다. 이 퍼지 시스템 (fs'08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 이 진화 컴퓨팅 (유럽 공동체 '08)

이스탄불, 터키, 5월 27일부터 29일까지, 2008

10 일 wseas int.conf합니다. 자동 제어, 모델링 및 시뮬레이션 (acmos'08)
* 제 1 wseas int. 구성합니다. 변수가 많은 분석 및 그 응용 프로그램에 과학 및 공학 (maase'8)

7 일 wseas int.conf합니다. 이 통신 및 정보 (텔레비전 - 정보 '08)


이스탄불, 터키, 5월 27일부터 29일까지, 2008


7 일 wseas int.conf합니다. 이 초소형, 초미세, 광전자 (미노 '08)
7 일 wseas int.conf합니다. 이 신호 처리 (모금 '08)
* 제 2 wseas int. 심포지엄 wavelets 이론 및 응용 프로그램을 응용 수학, 신호 처리 및 현대 과학

(wav '08)


algarve, 포르투갈, 6월 11일에서 13일까지, 2008

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 에너지, 환경, 생태계 및 지속적인 개발 (eeesd'08)
1 일 wseas int.conf합니다. 이 풍경 아키텍처 (라 '08)


부카레스트, 루마니아, 6월 24일에서 26일까지, 2008

9 일 wseas int.conf합니다. 이 음향 & 음악 : 이론 및 응용 프로그램 (amta '08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 수학과 컴퓨터에이 생물학과 화학 (mcbc'08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 수학과 컴퓨터에 비즈니스와 경제 (mcbe'08)
9 일 wseas int. 구성합니다. 이 자동화 및 정보 (icai'08)

하임, 노르웨이, 7 월 2008년 2월에서 4월까지

6 wseas int. 구성합니다. 이 적용된 전자기, 무선 및 광 통신 (electroscience '08)

7 일 wseas int.conf합니다. 전기 공학에 응용 프로그램 (aee '08)


12 일 wseas cscc multiconference합니다. 헤라 클 리온, crete 아일랜드, 그리스, 7 월 22-25, 2008

12 일 wseas int. 구성합니다. 이 회로 (7월 22일에서 24일까지, 2008)
12 일 wseas int. 구성합니다. 이 시스템은 (7월 22일부터 24일까지, 2008)
12 일 wseas int. 구성합니다. 이 통신 (7월 23일부터 25일까지, 2008)
12 일 wseas int. 구성합니다. 이 컴퓨터 (7월 23일에서 25일까지, 2008)


헤라 클 리온, crete 섬, 그리스, 7월 22일부터 24일까지, 2008

공학 교육 (ee'08)

헤라 클 리온, crete 섬, 그리스, 7월 22일부터 24일까지, 2008

기계 공학, 건축, 엔지니어링 지질 (emeseg '08)
도시 계획 및 교통 (upt '08)
문화 유산과 관광 (cuht'08)

로즈 (rodos) 섬, 그리스, 8월 20일부터 22일까지, 2008

2,008 wseas int. 구성합니다. 이 생체 전자 및 생체 정보 (bebi'08)


로즈 (rodos) 섬, 그리스, 8월 20일부터 22일까지, 2008

제 8 wseas int. 구성합니다. 정보와 커뮤니케이 션에 적용됩니다 (aic'08)

제 8 wseas int. 구성합니다. 이 신호 프로세싱, 계산 기하학과 인공 비전 (iscgav'08)

제 8 wseas int. 구성합니다. 이 시스템을 이론 및 과학 계산 (istasc'08)


로즈 (rodos) 섬, 그리스, 8월 20일부터 22일까지, 2008

6 일 iasme / wseas int. 구성합니다. 이 열을 전송, 써멀 엔지니어링 및 환경 (hte'08)
6 일 iasme / wseas int. 구성합니다. 유체 역학 및 공기 역학 일 (fma'08)

몰타, 9월 11일에서 13일까지, 2008

유럽의 컴퓨팅 회의 (ecc'08)


유한 차이 - 유한 요소 - 유한 볼륨 - 경계 요소 (f -와 - b'08)

몰타, 9월 11일에서 13일까지, 2008

환경 및 지질 과학 및 공학 (eg'08)


해양과 해군의 과학 및 공학 (mn'08)


라레도, 칸타 브리아, 스페인, 9월 23일에서 25일까지, 2008
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 전원 시스템 (추신 : '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 시뮬레이션, 모델링 및 최적화 (smo '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 신호, 음성 및 이미지 프로세싱 (ssip '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 멀티미디어, 인터넷 및 비디오 기술 (miv '08)
제 8 wseas int. 구성합니다. 이 거리를 학습 및 웹 엔지니어링 (diweb '08)
* 제 4 wseas 인턴합니다. 그리드 컴퓨팅 심포지엄
* 제 4 wseas 인턴합니다. 심포지엄 디지털 도서관
* 제 4 wseas 인턴합니다. 심포지엄을 데이터 마이닝 및 지능 정보 처리


코르푸 섬, 그리스, 10월 26일부터 28일까지, 2008

10 일 wseas int. 구성합니다. 수학의 방법과 계산에
기술에서 전기 공학 (mmactee '08)

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 이외 - 선형 분석,이 아닌 - 선형 시스템 및 카오스 (nolasc '08)

제 8 wseas int. 구성합니다. 이 wavelet 분석 및 모듈 시스템 (wamus '08)


코르푸 섬, 그리스, 10월 26일부터 28일까지, 2008

4 일 wseas / iasme int. 구성합니다. 교육 기술 (edute '을 08)

4thwseas int. 구성합니다. 이 동적 시스템 및 제어 (컨트롤 '08)


코르푸 섬, 그리스, 10월 26일부터 28일까지, 2008

재생 에너지 소스 (해상도 '08)

에너지 계획, 에너지 절약, 환경 교육

폐기물 관리, 수질 오염, 공기 오염, 실내 기후

부카레스트, 루마니아, 11 월 2008년 7월부터 9월까지

10 일 wseas int. 구성합니다. 수학 및 계산 방법에 과학 및 공학 (macmese'08)

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 데이터 네트워크, 통신, 컴퓨터 (dncoco '08).


제 1 wseas int. 구성합니다. 이 센서 및 신호 (sensig '08).


제 1 wseas int. 구성합니다. 이 시각화, 영상 및 시뮬레이션 (vis'08).

부카레스트, 루마니아, 11 월 2008년 7월부터 9월까지

제 1 wseas int. 구성합니다. 이 자연적인 위험 (naha'08)

제 1 wseas int. 구성합니다. 이 기후 변화, 지구 온난 화는, 생물 학적 문제 (cgb '08).


제 1 wseas int. 구성합니다. 이 도시의 재활과 지속 (ures'08)

제 1 wseas int. 구성합니다. 이 물질 과학 (materials'08)

베니스, 이탈리아, 11월 21일에서 23일까지, 2008

8 일 wseas / iasme int.conf합니다. 이 전력 시스템, 고전압, 전기 기계 (power'08)

7 일 wseas int.conf합니다. 시스템에 과학 및 시뮬레이션에서 공학

* 진보는 해군의 과학, 연구와 교육을

베니스, 이탈리아, 11월 21일에서 23일까지, 2008

8 일 wseas int.conf합니다. 이 적용된 컴퓨터 과학 (acs'08)

7 일 wseas int.conf합니다. 교육과 교육 기술 (edu'08)

4 일 wseas int.conf합니다. 원격 감지 (remote'08)


푸에르토 드 라 크루즈, 카나리아 제도, 스페인, 12월 15일에서 17일까지, 2008

13 일 wseas int. 구성합니다. 수학을 적용

제 7 차 wseas int. 구성합니다. 이 회로, 시스템, 전자, 제어 및 신호 처리 (csecs '08)

푸에르토 드 라 크루즈, 카나리아 제도, 스페인, 12월 15일에서 17일까지, 2008

제 2 wseas int.conf합니다. 이 계산 화학 (compuchem'08)

제 4 wseas int. 구성합니다. 이 세포 및 분자 생물학, biophysics 및 생명 공학 (bio'08)

카이로, 이집트, 12월 29일에서 31일까지, 2008

6 wseas int. 구성합니다. 이 환경, 생태계 및 개발 (eed'08)
제 4 wseas int. 구성합니다. 신청 및 이론을 역학 (역학 '08)


카이로, 이집트, 12월 29일에서 31일까지, 2008

7 일 wseas int.conf합니다. 이 e - 활동 (전자 - 학습 전자 - 커뮤니티를 전자 - 상거래 전자 - 관리를
전자 - 마케팅 전자 - 지배 구조

텔레비전 - 근무) (전자 - 활동을 '08)
7 일 wseas int.conf합니다. 이 정보 보안 및 개인 정보 보호 업체 ('08)
7 일 wseas int.conf합니다. 이 계산 지능, 인간 - 기계 시스템과 인공 이식 (cimmacs '08)


회의는 2,009 :


케임 브리지, 영국, 2월 21일부터 23일까지, 2009

wseas 국제 회의에서 8 일 인공 지능, 지식 기술 및 데이터베이스 (aiked '09)

제 8 wseas 국제 회의에서, 소프트웨어 공학, 병렬 및 분산 시스템 (sepads '09)
제 8 wseas 국제 회의에서 전자, 기계 설비, 무선 및 광 통신 (ehac '09)

wseas 국제 회의에서 8 일 신호 프로세싱, 로봇 및 자동화 (ispra '09)


케임 브리지, 영국, 2월 24일에서 26일까지, 2009

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 에너지 및 환경 (ee'09)

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 이 연속체 역학 (cm'09)

4 일 iasme / wseas int.conf합니다. 물의 자원, 유압 & hydrology (whh'09)

제 3 iasme / wseas int.conf합니다. 이 지질 및 지진 (ges'09)

WSEAS

INTRODUCTION
Everyday, our mailboxes (we, in WSEAS or you in your home or in your university)
are the target of several Garbage internet email marketing. This is
the well known
spam or simple spam email.
Crappy emails, (i.e. spam email or better scam emails), stupid
internet marketing,
dummy marketing or marketing for dummies,
garbage email advertisements from time to time (or from day to day),
internet criminals,
junk email, bad email after all DISTURBS systematically you and your
computers every day, dear WSEAS
Members and dear WSEAS friends!!!!

This bad practice, this bad internet communication, this garbage is
finally very annoying.
We have informed you sometimes in the past, dear WSEAS members and
dear WSEAS people.
Bad emails, bad practices, stupid people that use to send us their
crappy advertizing material
about whatever you could imagine. Junk emails, gibberish posts, bogus
letters (scroll down and you will see a
'technical counterexample'). All this bogus information is terrible
for everybody, not only for the
WSEAS authors, WSEAS conferences organizers; These emails feed an
unbelievable scam (or better pro-scam)
of the internet. We are sure that the socalled internet scam, dear
WSEAS members and dear WSEAS friends
is not under control anylonger. It is a real threat. Virus, trojian
horses, keyloggers, rootkits are gidden
behind some "good" emails (read BAD, very bad, very-very bad emails).
Crappy techniques for innocent or foolish people. Bogus emails from
pseudo-companies, bogus pharmaceutical products,
thinks that are total garbage, compose the image of the so-called
internet fraud. Yes, fraud, frauders and fraudulent
messages. Be aware of this scam; be aware of this spam, be aware of
this garbage and after all, be aware of this bad
(very bad) internet practices

Do you want to see an example????

Alert: This is a bad email. I will make review. We will put some
comments in the brackets [Comments: ]

This is a bad email **
CAN YOU HELP ME?
Dear ,

Good a thing to write you.[Review Comments: garbage, total garbage; it
is ridicolous; it is a shame ]

I have a proposal for you this however is not mandatory nor will I in
any manner compel you to honour against your will.
[Review Comments: junk email; spam; real scam]
[Comments: are you serious; are you looking for bad people like you ; You BAD!]

Your profile pushed me to send you this mail,I am joy williams
21years old and the only Daugther of my late parents Mr.and

Mrs. williams. My father was a highly reputable busnness magnet-(a
cocoa merchant)who operated in the capital of Ivory coast

during his days.
[Comments: scam, spam, junk, gibberish, garbage, only for stupids,
crappy, paper for toilet, junk email, strange system]

It is sad to say that he passed away mysteriously in France during one
of his business trips abroad year 12th.Febuary

2005.[Review Comments: bogus email, bogus practice, dummy bogusity,
real bogusit; are you looking for bogus recipients ]


Though his sudden death was linked or rather suspected to have been
masterminded by an uncle of his who travelled with him at

that time.
[Comments: BE CAREFUL, my dear WSEAS Members and my dear WSEAS friends; ]

But God knows the truth! [Comments: We have just reported you a
bogus email, a junk email, a bad message from bad people,
spam, much spam, dangerous scam, internet fraud, from frauders, from
professional spammers, from professional scammers]

My mother died, who was IEEE members [COMMENTS! Impossible!!! Her
mother WAS an IEEE Memberr????
Is she an IEEE Fellow?????!!!!! Don't laugh! Maybe it was an ....IEEE
Life fellow. Aaaaah!!!!
The scam is unlmited, artificial intelligence methods or artificial
stupidity methods for internet scam
for organized scam, for orgnized internet fraud and internet garbage,
crappy emails, marketing which is bogus; paper for your
toilet of course!!!!!!!!!!) Be careful ]


when I was just 4 years old,and since then my father took me so
special. [diabolical emails of never-ending scam and for never ending
spam]

[Comments: In my opinion it is bogus of course, they use the name of
IEEE in vain: "my mother was IEEE member"

TERRIBLE? Was she WSEAS member or both of them WSEAS, IEEE, etc
etc.... AAaaaaaaa! Stupid people, we are not bad
characters like you that you try to earn money from scam, internet
scam, cyber crime, cyber fraud, junk mailings,
bogus stories, sorry, but you are quite bogus, idiots]

Before his death on Febuary 12 2005 he called the secretary who
accompanied him to the hospital and told him that he has the

sum of Ten million,seven hundred thousand United State Dollars [
Comments: fraudsters]

[Comments: We do not want your bad bogus business, because it is
bogus, it is fraud and it is totasl junk ]

.(USD$10.700,000) left in one of the leading security company here in
Abidjan Ivory coast West Africa.

[Comments: Spam, scam, fraud, pseudo-marketing, spam, scam, fraud,
crime, junk, garbage,
[Comments: ]

He further told me that he deposited the money in my name,I am just 21
years old and a university undergraduate and really

don't know what to do.This is because I have suffered a lot of set
backs as a result of incessant political crisis here in

Ivory coast.The death of my father actually brought sorrow to my life.
[Comments: ]

Dear,I am in a sincere desire of your humble assistance in this
regards.Your suggestions and ideas will be highly regarded.
[Comments: ]
Now permit me to ask these few questions:-

[Comments: ]
1. Can you honestly help me as your Sister?
[Comments: ]

2. Can I completely trust you?
[Comments: ]3. What percentage of the total amount in question will
be good for you after the money is in your account?

Please,Consider this and get back to me as soon as possible.Through my
private email box.

[Comments: ]


Thank you so much and may God bless you.

[Comments: ]

Email: XXXXXXXXX

Signature: XXXXXXXXXX

----------------------------------------------------------------------------------------


I would like to propose to the WSEAS Administration to organize a
WSEAS conference
or even a WSEAS Seminar about Internet Crime - Bogus emailings - Junk Web


TOPICS for the WSEAS Conference about
Internet Crime - Bogus emailings - Junk Web

Topics:

Copyright Infringement
Trademark Infringement
Internet Contracts and Online Contract Disputes
Website Development Contracts
Domain Name Disputes
Online Defamation and Internet Free Speech law
Misappropriation of Trade Secrets
Hacking and Unauthorized Access
Cyber Crime Defense
Internet Sex Crimes
Website Legal Compliance Audit
SPAM and CAN SPAM Act
Internet Privacy


----------------------------------------------------------------------------------------

See also:

http://www.hiest.org


http://university-cambridge.blogspot.com/


http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/


http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/


http://e-wseas.livejournal.com/


http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/


http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/


http://www.iasme.org

http://groups.google.com/group/wseas


http://kodylies.blogspot.com


http://www.iaras.org

http://outstanding.wseas.org

http://acc2008.wseas.org

http://ecc07.wseas.org/

http://www.ionio.gr/~mpoulos/wseas-conferences-wseas-books-wseas-journals.htm

http://acc2008.wseas.org


http://www.wseas.us


http://spoudastes.blogspot.com


http://wseas-london-wseas.blogspot.com/


http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/


http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/


http://wseas-china-wseas.blogspot.com/


http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/


----------------------------------------------------------------------------------------

NEW KEYNOTE SPEAKERS in WSEAS Conferences:
Prof. Leonid Kazovsky, for the conferences AEE and ELECTROSCIENCE
Stanford University

Professor Brian A. Barsky for the conferences ICCOMP and ICC
University of California, Berkeley


----------------------------------------------------------------------------------------

WSEAS Upcoming Conferences

Hangzhou, China, April 6-8, 2008

7th WSEAS Int. Conf. on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL
SCIENCE (ACACOS '08)


7th WSEAS Int. Conf. on INSTRUMENTATION, MEASUREMENT, CIRCUITS and
SYSTEMS (IMCAS'08)


8th WSEAS Int. Conf. on ROBOTICS, CONTROL and MANUFACTURING TECHNOLOGY
(ROCOM'08)


8th WSEAS Int. Conf. on MULTIMEDIA SYSTEMS & SIGNAL PROCESSING (MUSP '08)


New! Cambridge, Massachusetts, USA, April 21-23, 2008

AMERICAN COMPUTING CONFERENCE (ACC '08)

Sofia, Bulgaria, May 2-4, 2008

9th WSEAS Int. Conf. on NEURAL NETWORKS (NN'08)

9th WSEAS Int. Conf. on FUZZY SYSTEMS (FS'08)
9th WSEAS Int. Conf. on EVOLUTIONARY COMPUTING (EC '08)

Istanbul, Turkey, May 27-29, 2008

10th WSEAS Int.Conf. on AUTOMATIC CONTROL, MODELLING & SIMULATION (ACMOS'08)
* 1st WSEAS Int. Conf. on MULTIVARIATE ANALYSIS & its APPLICATION in
SCIENCE & ENGINEERING (MAASE'8)

7th WSEAS Int.Conf. on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO '08)


Istanbul, Turkey, May 27-29, 2008


7th WSEAS Int.Conf. on MICROELECTRONICS, NANOELECTRONICS,
OPTOELECTRONICS (MINO '08)
7th WSEAS Int.Conf. on SIGNAL PROCESSING (SIP '08)
* 2nd WSEAS Int. Symposium on Wavelets Theory & Applications in
Applied Mathematics, Signal Processing & Modern Science

(WAV '08)


Algarve, Portugal, June 11-13, 2008

4th IASME / WSEAS Int.Conf. on ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EEESD'08)
1st WSEAS Int.Conf. on LANDSCAPE ARCHITECTURE (LA '08)


Bucharest, Romania, June 24-26, 2008

9th WSEAS Int.Conf. on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA '08)
9th WSEAS Int. Conf. on MATHEMATICS AND COMPUTERS IN BIOLOGY AND
CHEMISTRY (MCBC'08)
9th WSEAS Int. Conf. on MATHEMATICS AND COMPUTERS IN BUSINESS AND
ECONOMICS (MCBE'08)
9th WSEAS Int. Conf. on AUTOMATION & INFORMATION (ICAI'08)

Trondheim, Norway, July 2-4, 2008

6th WSEAS Int. Conf. on APPLIED ELECTROMAGNETICS, WIRELESS and OPTICAL
COMMUNICATIONS (ELECTROSCIENCE '08)

7th WSEAS Int.Conf. on APPLICATIONS of ELECTRICAL ENGINEERING (AEE '08)


12th WSEAS CSCC Multiconference. Heraklion, Crete Island, Greece, July
22-25, 2008

12th WSEAS Int. Conf. on CIRCUITS (July 22-24, 2008)
12th WSEAS Int. Conf. on SYSTEMS (July 22-24, 2008)
12th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS (July 23-25, 2008)
12th WSEAS Int. Conf. on COMPUTERS (July 23-25, 2008)


Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 2008

ENGINEERING EDUCATION (EE'08)

Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 2008

ENGINEERING MECHANICS, STRUCTURES, ENGINEERING GEOLOGY (EMESEG '08)
URBAN PLANNING and TRANSPORTATION (UPT '08)
CULTURAL HERITAGE and TOURISM (CUHT'08)

Rhodes (Rodos) Island, Greece, August 20-22, 2008

2008 WSEAS Int. Conf. on BIOMEDICAL ELECTRONICS and BIOMEDICAL
INFORMATICS (BEBI'08)


Rhodes (Rodos) Island, Greece, August 20-22, 2008

8th WSEAS Int. Conf. on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC'08)

8th WSEAS Int. Conf. on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL GEOMETRY and
ARTIFICIAL VISION (ISCGAV'08)

8th WSEAS Int. Conf. on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION(ISTASC'08)


Rhodes (Rodos) Island, Greece, August 20-22, 2008

6th IASME / WSEAS Int. Conf. on HEAT TRANSFER, THERMAL ENGINEERING and
ENVIRONMENT (HTE'08)
6th IASME / WSEAS Int. Conf. on FLUID MECHANICS and AERODYNAMICS (FMA'08)

Malta, September 11-13, 2008

EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC'08)


FINITE DIFFERENCES - FINITE ELEMENTS - FINITE VOLUMES - BOUNDARY
ELEMENTS (F-and-B'08)

Malta, September 11-13, 2008

ENVIRONMENTAL and GEOLOGICAL SCIENCE and ENGINEERING (EG'08)


MARITIME and NAVAL SCIENCE and ENGINEERING (MN'08)


Laredo, Cantabria, Spain, September 23-25, 2008
8th WSEAS Int. Conf. on POWER SYSTEMS (PS '08)
8th WSEAS Int. Conf. on SIMULATION, MODELLING AND OPTIMIZATION (SMO '08)
8th WSEAS Int. Conf. on SIGNAL, SPEECH AND IMAGE PROCESSING (SSIP '08)
8th WSEAS Int. Conf. on MULTIMEDIA, INTERNET & VIDEO TECHNOLOGIES (MIV '08)
8th WSEAS Int. Conf. on DISTANCE LEARNING and WEB ENGINEERING (DIWEB '08)
* 4th WSEAS Intern. Symposium on GRID COMPUTING
* 4th WSEAS Intern. Symposium on DIGITAL LIBRARIES
* 4th WSEAS Intern. Symposium on DATA MINING and INTELLIGENT
INFORMATION PROCESSING


Corfu Island, Greece, October 26-28, 2008

10th WSEAS Int. Conf. on MATHEMATICAL METHODS AND COMPUTATIONAL
TECHNIQUES IN ELECTRICAL ENGINEERING (MMACTEE '08)

7th WSEAS Int. Conf. on NON-LINEAR ANALYSIS, NON-LINEAR SYSTEMS AND
CHAOS (NOLASC '08)

8th WSEAS Int. Conf. on WAVELET ANALYSIS & MULTIRATE SYSTEMS (WAMUS '08)


Corfu Island, Greece, October 26-28, 2008

4th WSEAS/IASME Int. Conf. on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE' 08)

4thWSEAS Int. Conf. on DYNAMICAL SYSTEMS and CONTROL (CONTROL '08)


Corfu Island, Greece, October 26-28, 2008

RENEWABLE ENERGY SOURCES (RES' 08)

ENERGY PLANNING, ENERGY SAVING, ENVIRONMENTAL EDUCATION

WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE

Bucharest, Romania, November 7-9, 2008

10th WSEAS Int. Conf. on MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in
SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE'08)

7th WSEAS Int. Conf. on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '08).


1st WSEAS Int. Conf. on SENSORS and SIGNALS (SENSIG '08).


1st WSEAS Int. Conf. on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION (VIS'08).

Bucharest, Romania, November 7-9, 2008

1st WSEAS Int. Conf. on NATURAL HAZARDS (NAHA'08)

1st WSEAS Int. Conf. on CLIMATE CHANGES, GLOBAL WARMING, BIOLOGICAL
PROBLEMS (CGB '08).


1st WSEAS Int. Conf. on URBAN REHABILITATION AND SUSTAINABILITY (URES'08)

1st WSEAS Int. Conf. on MATERIALS SCIENCE (MATERIALS'08)

Venice, Italy, November 21-23, 2008

8th WSEAS/IASME Int.Conf. on ELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES,
ELECTRIC MACHINES (POWER'08)

7th WSEAS Int.Conf. on SYSTEM SCIENCE and SIMULATION in ENGINEERING

* Advances in Naval Science, Research and Education

Venice, Italy, November 21-23, 2008

8th WSEAS Int.Conf. on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS'08)

7th WSEAS Int.Conf. on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY (EDU'08)

4th WSEAS Int.Conf. on REMOTE SENSING (REMOTE'08)


Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008

13th WSEAS Int. Conf. on APPLIED MATHEMATICS

7th WSEAS Int. Conf. on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL &
SIGNAL PROCESSING (CSECS '08)

Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008

2nd WSEAS Int.Conf. on COMPUTATIONAL CHEMISTRY (COMPUCHEM'08)

4th WSEAS Int. Conf. on CELLULAR and MOLECULAR BIOLOGY, BIOPHYSICS and
BIOENGINEERING (BIO'08)

Cairo, Egypt, December 29-31, 2008

6th WSEAS Int. Conf. on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT (EED'08)
4th WSEAS Int. Conf. on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS (MECHANICS '08)


Cairo, Egypt, December 29-31, 2008

7th WSEAS Int.Conf. on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities,
E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance,

Tele-Working) (E-ACTIVITIES '08)
7th WSEAS Int.Conf. on INFORMATION SECURITY and PRIVACY (ISP '08)
7th WSEAS Int.Conf. on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS
and CYBERNETICS (CIMMACS '08)


Conferences of 2009:


Cambridge, UK, February 21-23, 2009

8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED '09)

8th WSEAS International Conference on SOFTWARE ENGINEERING, PARALLEL
and DISTRIBUTED SYSTEMS (SEPADS '09)
8th WSEAS International Conference on ELECTRONICS, HARDWARE, WIRELESS
and OPTICAL COMMUNICATIONS (EHAC '09)

8th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, ROBOTICS and
AUTOMATION (ISPRA '09)


Cambridge, UK, February 24-26, 2009

4th IASME / WSEAS Int.Conf. on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'09)

4th IASME / WSEAS Int.Conf. on CONTINUUM MECHANICS (CM'09)

4th IASME / WSEAS Int.Conf. on WATER RESOURCES, HYDRAULICS &
HYDROLOGY (WHH'09)

3rd IASME / WSEAS Int.Conf. on GEOLOGY and SEISMOLOGY (GES'09)

Thursday, February 28, 2008

A short CV of the WSEAS Founder and First President of the WSEAS. All you must know. Relation with other sites and other WSEAS Blogs. WSEAS Members and WSEAS friends


<a href="http://www.wseas.us">WSEAS</a> in US

Mastorakis. Founder of <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_E._Mastorakis">WSEAS</a>

<a href="http://creation-and-evolution.blogspot.com/">WSEAS</a>: A
discussion about Creation/Evolution

<a href="http://wseascollaborators.blogspot.com/">WSEAS </a>Collaborators

<a href="http://ethnika.blogspot.com/">WSEAS</a> Local Arrangements

All you must know. Relation with other sites and other WSEAS Blogs.

wseas WSEAS WSEAS Report WSEAS Google Groups WSEAS Rejection Rates WSEAS / US President WSEAS WSEAS Journals WSEAS Other Report WSEAS European Computing WSEAS Students WSEAS (Comments 2007) WSEAS WSEAS Research Center WSEAS in US Mastorakis. Founder of WSEAS WSEAS: A discussion about Creation/Evolution WSEAS Collaborators WSEAS Local Arrangements

Thursday, 28 February 2008

A short CV of the WSEAS Founder and First President

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Nikos E. Mastorakis is Professor in the Military Institutes of
University Education (ASEI), Hellenic Naval Academy, Greece.

He is also the founder and the first president of the WSEAS,
http://www.wseas.org

Dr. Mastorakis who has published over than 300 papers in
WSEAS,IEEE,IASME,NAUN etc..., was the chairman in many WSEAS
Conferences, editor in many WSEAS Books and editor-in-chief in several
WSEAS journals.

Some of his major contributions in the science of Systems Theory is
the Factorization of Multidimensional Polynomials (see 1.-18. in
http://www.wseas.org/mastorakis/publications90-01.txt), Stability of
Multidimensional Systems (see 25,27,29,30,38,47,53 in
http://www.wseas.org/mastorakis/publications90-01.txt )and Artificial
Intelligence applications in multidimensional systems (published in
WSEAS & IEEE Journals)

Dr. Mastorakis organizes many WSEAS Conferences each year, he is the
Publishing Manager in more than 15 WSEAS International journals. Nikos
Mastorakis was Visiting Professor in the University of Exeter (UK),
University of Sofia (Bulgaria) while he has served as Special Session
Chairman in many WSEAS IEEE, IMACS conferences.

Dr. Mastorakis solved the problem of polynomial factorization for
polynomials of several complex variables presented several methods and
also introduced the term of approximate multidimensional
factorization. See
http://www.wseas.org/mastorakis/publications90-01.txt He worked in
collaboration with Prof. Tzafestas and Prof. Theodorou in National
Technical University of Athens, receiving his Ph.D. in Electrical
Engineering and Computer Science with "Excellent" (December 1992, he
had received the Bachelor and the M.Sc. in Electrical Engineering from
the same university in 1988). He received also the Diploma in
Theoretical Mathematics from the National University of Athens in
1995. In 1996, he was elected Full Professor in the Military
Institutes of University Education (ASEI), Hellenic Naval Academy,
Greece.

Together with Prof. Politis, developed various Hardware and Software
Implementations of Byzantine Music (published in Advances in Physics,
Electronics and Signal Processing Applications, WSEAS Press). Together
with Prof. Meng Joo Er and M.Zribi and S.S.Thng, Nikos Mastorakis
developed several fuzzy control applications on robotics (published in
WSEAS Books, and WSEAS Transactions,
http://www.wseas.org/mastorakis/publications90-01.txt) while with
Prof. I.Reljin solved numerous problem in Signal Processing (published
in WSEAS Books, and WSEAS Transactions,
http://www.wseas.org/mastorakis/publications90-01.txt). Together with
Prof. M.N.S.Swamy (Fellow IEEE), Dr. I. Gonos (National Technical
University of Athens) solved the general problem (in its more
generalized case) of multidimensional systems stability using genetic
algorithms and neural networks. The relevant results were published in
WSEAS & IEEE Journals and WSEAS and IEEE Conferences. See
http://www.wseas.org/mastorakis/publications90-01.txt and
http://www.wseas.org/mastorakis/publications02-11.htm )

In 2000, Dr Mastorakis published the article "The Optimum Radius of
the Robust Stability of Schur Polynomials", in the Journal of
Optimization Theory and Applications (JOTA) solving this difficult
problem. Some preliminary versions of this solution had appeared in
WSEAS Books in 1998 and 1999.

Together with Prof. Valeri Mladenov (Technical University of Sofia,
Bulgaria), Nikos Mastorakis developed several intelligent methods and
intelligent techniques for investigating multidimensional systems
stability. These scientific articles have been published in WSEAS,
IEEE Transactions as well as in WSEAS Conferences,
http://www.wseas.org/ and http://www.wseas.us/

Starting from the model of Leo Chua, Dr Mastorakis devoloped several
Cellular Neural Networks (CNN's) for 2-D Systems Analysis and
Stability (See "Advances in Neural Networks and Applications", WSEAS
Press, pp. 9-17, 2001.)

REFERENCES

<a href="http://wseas.blogspot.com/">wseas</a>

<a href="http://acc2008.wseas.org/">WSEAS</a>

<a href="http://www.iaras.org/feedback2005.htm%20">WSEAS</a> Report

<a href="http://groups.google.com/group/wseas">WSEAS&nbsp; Google Groups</a>

<a href="http://groups.google.com/group/wseas/web/wseas-rejection-rates-wseas-conferences-wseas-books-wseas-journals-wseas-indexing-wseas-reviewers-wseas-collaborators-wseas-conferences-in-a-prestigious-university-wseas-members-and-wseas-friends-wseas-chairmen-wseas-special-sessions-wseas-invited-speakers-wseas-plenary-speakers-wseas-keynote-speakers-and-many-others">WSEAS</a>
Rejection Rates

<a href="http://outstanding.wseas.us/">WSEAS</a> / US President

<a href="http://www.wseas.us/conferences/2007/tenerife/cimmacs/">WSEAS</a>

<a href="http://www.worldses.org">WSEAS</a> Journals

<a href="http://www.ionio.gr/%7Empoulos/wseas-conferences-wseas-books-wseas-journals.htm%20">WSEAS</a>
Other Report

<a href="http://ecc07.wseas.org/">WSEAS European Computing</a>

<a href="http://spoudastes.blogspot.com/">WSEAS</a> Students

<a href="http://wseas2007.wordpress.com/%20-">WSEAS</a> (Comments 2007)

<a href="http://womac.wordpress.com/">WSEAS</a>
<a href="http://imm.demokritos.gr/public_uk.asp">
WSEAS</a> Research Center

http://wseas-miami-wseas.blogspot.com

http://wseas-mexico-wseas.blogspot.com

http://wseas-new-jersey-wseas.blogspot.com

http://wseas-arizona-wseas.blogspot.com

http://wseas-oklahoma-wseas.blogspot.com

http://wseas.blogspot.com

http://sfaka.blogspot.com

http://wseas-california-wseas.blogspot.com

http://wseas-berkeley-wseas.blogspot.com

http://wseas-los-angeles-wseas.blogspot.com

http://wseas-ohio-wseas.blogspot.com

http://wseas-dallas-wseas.blogspot.com


INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES www.naun.org


 INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES
 
Editorial Board
 • Valeri Mladenov(Bulgaria)
   

 • Nikos Mastorakis (Greece)
   

 • Zoran Bojkovic (Serbia)
   

 • Lotfi Zadeh (USA)
   

 • Leonid Kazovsky (USA)
   

 • Leon Chua (USA)
   

 • Panos Pardalos (USA)
   

 • Irwin Sandberg (USA)
   

 • Metin Demiralp (Turkey)
   

 • Petr Ekel (Brazil)


   

ISSN: 1998-0140

 FORMAT Format (.doc)  or  Format (LaTeX)

 We recommend  Internet Explorer 6 or newer
                   (Best View)

 

    Paper Title, Authors, Abstract (Issue 1, Volume 1, 2007)

Pages

Analysis of Dynamic Characteristics of a Minimal-Time Circuit Optimization Process
A. M. Zemliak

Abstract: The design process for analog network design is formulated as a dynamic controllable system. A special control vector is defined to redistribute the compute expensive between a network analysis and a parametric optimization. This redistribution permits the minimization of a computer time. The problem of the minimal-time network design can be formulated in this case as a classical problem of the optimal control for some functional minimization. This approach generalizes the design problem and generates an infinite number of the different design strategies inside the same optimization procedure. By this methodology the aim of the system design process with minimal computer time is presented as a transition process of a dynamic system that has the minimal transition time. The conception of the Lyapunov function of dynamic controllable system is used to analyze the principal characteristics of the design process. The different forms of the Lyapunov function were proposed to analyze the behavior of a design process. The special function that is a combination of the Lyapunov function and its time derivative was proposed to compare the different design strategies and to predict the strategy with the minimal computer design time.
 

1-10

Limit Temperatures, Spinodal Decomposition and Isospin in Heavy Ion Collisions
Armando Barranon, Jorge Alberto Lopez Gallardo

Abstract: Spinodal decomposition signatures have been used to obtain limit temperatures for several Heavy Ion collisions. Meanwhile isospin changes, these transient temperatures remain approximately constant with a fluctuation of about 1 MeV and in the range of 10MeV. Also, a primitive breakup with equal sized fragments of a privileged fragment size equal to 6 and an excitation of 4.75MeV were found using higher order charge  correlations. These transient temperatures are in the range of theoretical and experimental studies reported elsewhere and confirm the role of spinodal decomposition in the critical behavior of nuclear matter.
 

11-15

Latin language and new educational technologies
P. Camastra, P. Fedeli, M.R. Grattagliano

Abstract: This paper presents a project on revival of the Latin language study in Europe. The complete methodological and didactical renewal of a basic Course of Latin is addressed, through new e-learning technologies and methods promoted by the Interfaculty Centre ?Rete Puglia? in the University of Bari. The obtained results in terms of experimentation benefits are presented.
 

16-21

Computationally Efficient Analytical Crosstalk Noise Model in RC Interconnects
P.Chandrasekhar and Rameshwar Rao

Abstract: This paper presents an accurate, fast and simple closed form solution toestimate crosstalk noise between two adjacent wires, using RC interconnect model in two situations: simple resistance as driver and short channel CMOS inverter as a driver. The salient features of our proposed models include minimization of computational overhead, elimination of adjustment step to predict the peak amplitude and pulse width of the noise waveform. Numerical calculations are compared with SPICE simulation and other metrics by plotting the noise voltage verses time. Based on our proposed models, we derive analytical delay models due to RC interconnect in each case. Finally we formulate energy dissipation of the RC coupled interconnects in both the cases using our proposed metrics. Experimental results indicate that our models are closely comparable.
 

22-32

A Deflected Grid-based Algorithm for Clustering Analysis
Nancy P. Lin, Chung-I Chang, Nien-Yi Jan, Hung-Jen Chen, Wei-Hua Hao

Abstract: The grid-based clustering algorithm, which partitions the data space into a finite number of cells to form a grid structure and then performs all clustering operations on this obtained grid structure, is an efficient clustering algorithm, but its effect is seriously influenced by the size of the cells. To cluster efficiently and simultaneously, to reduce the influences of the size of the cells, a new grid-based clustering algorithm, called DGD, is proposed in this paper. The main idea of DGD algorithm is to deflect the original grid structure in each dimension of the data space after the clusters generated from this original structure have been obtained. The deflected grid structure can be considered a dynamic adjustment of the size of the original cells, and thus, the clusters generated from this deflected grid structure can be used to revise the originally obtained clusters. The experimental results verify that, indeed, the effect of DGD algorithm is less influenced by the size of the cells than other grid-based ones.
 

33-39

        Paper Title, Authors, Abstract (Issue 2, Volume 1, 2007)

Pages

About an adapted image compression algorithm for surveillance flying systems
Ciprian Racuciu, Nicolae Jula, Florin-Marius Pop

Abstract: Flying surveillance systems have become a priority in every modern army. The prove is the investments involved that are growing every year. A special category is the small systems known as UAV (Unmanned Air Vehicle) that embed only the highest technology because of the dimension limits imposed. The goal of this paper is to present an image compression module and its algorithm based on Discrete Cosines Transform that can be used on a UAV for a real-time transmission of the images captured to the ground. This paper focuses on low complexity techniques used in image compression that are combined to develop a full image compression algorithm that use low resources but with high compression ratio, flexibility for developing further options or characteristics and a medium quality. All the parameters can be changed for different requirements.
 

41-45

Application of the Hotelling?s and F statistical for the determination of defects in the dental enamel
Cortez Jose Italo, Gonzalez Flores Marcos, Perea Gonzalez Gloria Patricia, Vega Galina Victor Javier, Cortez Liliana, Cortez Ernest Italovich.

Abstract: The present work presents the experiment that was made to verify and to corroborate the physical changes in the dental enamel. The data were obtained in voltage terms in four stages: without treatment, dental paste, acid engraver and adhesive. The covariance matrices of the samples were then compared with each other to obtain an estimation of every pair of matrices. The inverse estimated matrix was obtained, and finally the Hottelling's statistical was calculated for the multivaried case. We show that the selected treatments have differences in their averages. This allows us to conclude that there are physical changes in the dental enamel.
 

46-54

Influence of Water Scale on Thermal Flow Losses of Domestic Appliances
D. Dobersek, D. Goricanec

Abstract: Research results of how the precipitated water scale on heaters of small domestic appliances influences the consumption of electricity are presented. It shows that the majority of water scale samples are composed of aragonite, calcite and dolomite and that those components have an extraordinary low thermal conductivity. Also, the results show that at 2 mm thick deposit, depending on the chemical composition of water scale, the thermal flow is reduced for 10% to 40%; consequently, the consumption of electricity
significantly increases.
 

55-61

Simulation of Multi-product Pipelines
Drago Matko, Sa?so Bla?zi?c, and Gerhard Geiger

Abstract: The problem of modeling and simulating pipelines that are used for transporting different fluids is addressed in the paper. The problem is solved by including fluid density in the model beside pressure and velocity of the medium. First, the system of nonlinear partial differential equations is derived. Then, the obtained model is linearised and transformed into the transfer function form with three inputs and three outputs.
Admittance form of model description is presented in the paper. Since the transfer function is transcendent, it cannot be simulated using classical tools. Rational transfer function approximation of the model were used and validated on the real industrial pipeline. It was also compared to the model that does not take the changes in fluid density into account. The latter model cannot cope with batch changes whereas the proposed one can.
 

62-69

Comparison of regression models based on nonparametric estimation techniques: Prediction of GDP in Turkey
Dursun Ayd?n

Abstract: In this study, it has been discussed the comparision of nonparametric models based on prediction of GDP (Domestic Product) per capita prediction in Turkey. It has been considered two alternative situations due to seasonal effects. In the first case, it is discussed a semi-parametric model where parametric component is dummy variable for the seasonality. Smoothing spline and regression spline methods have been used for prediction of the semi-parametric models. In the second case, it is considered the seasonal component to be a smooth function of time, and therefore, the model falls within the class of additive models. The results obtained by semiparametric regression models are compared to those obtained by additive nonparametric.
 

70-75

Semiautomatic generation of database in finite element programs
Daniela P. Cârstea

Abstract: A pre-processor for the generation of the mesh 2D in a CAD product based on the finite element method (FEM) is presented. Our software product is based on the multiblock method and is implemented in C language. A friendly interface user-program is included and some communication languages are available in the communication protocol. In our software product the database consists in a set of files (text or binary files). These files contain both geometrical data of the elements and physical properties (field sources, material properties, boundary conditions etc). The database can be used by well known software products for graphics processing and post processing stages of a finite element program. We present some aspects of parallel implementation of the preprocessor. In our approach a coarse mesh is generated as the starting point of the parallel mesh generation. The domain to be meshed is decomposed into a number of sub-domains. This decomposition is guided by physical considerations.
 

76-80

Intelligent processes for defect identification
Edson Pacheco Paladini

Abstract: This paper describes a knowledge-based system and other classical artificial intelligent techniques developed to identify imperfections or defects in industrial products. The defects we are studying used to appear on the piece external area (like spots, fractures, scratches, dark or white lines). The application of the system has been developed in wall or floor tiles factories and it has been showing itself adequate to its finality, as show its application results. The system works, basically, with codified information from the wall or floor tile faces. The piece of information is accessed by special devices which pick up the image and transform it in an array of numbers and codes. Therefore, the system behavior can be defined by these information pieces. Initially the system detects the existence of imperfections using a first group of computational programs; after that, s second group of programs defines the gravity level of each detected defect (for instance: if it implies to reject the piece). Finally, a third group of programs (the identification system) informs to its users what is the most probable kind of imperfection detected (defect identification). We show here the general ideas of the identification system and the structure and some results, what can be seen as a useful and interesting application of knowledge-based systems to quality control area.
 

81-88

Semiautomatic generation of database in finite element programs
Daniela P. Cârstea

Abstract: A pre-processor for the generation of the mesh 2D in a CAD product based on the finite element method (FEM) is presented. Our software product is based on the multiblock method and is implemented in C language. A friendly interface user-program is included and some communication languages are available in the communication protocol. In our software product the database consists in a set of files (text or binary files). These files contain both geometrical data of the elements and physical properties (field sources, material properties, boundary conditions etc). The database can be used by well known software products for graphics processing and post processing stages of a finite element program. We present some aspects of parallel implementation of the preprocessor. In our approach a coarse mesh is generated as the starting point of the parallel mesh generation. The domain to be meshed is decomposed into a number of sub-domains. This decomposition is guided by physical considerations.

89-93

2006, www.naun.org  NAUN

 

WSEAS -cambridge WSEAS
WSEAS wseas-team-wseas-groups WSEAS
WSEAS wseas-friends-wseas-members WSEAS
WSEAS wseas-new-york-wseas WSEAS
WSEAS wseas-paris-france-wseas WSEAS
WSEAS wseas-london-wseas WSEAS
WSEAS wseas-bulgaria-wseas WSEAS
WSEAS wseas-romania-wseas WSEAS
WSEAS wseas-china-wseas WSEAS
WSEAS wseas-jamaica-wseas WSEAS
WSEAS wseas-usa-wseas WSEAS
WSEAS wseas-miami-wseas.blogspot.com
WSEAS wseas wseas-mexico-wseas.blogspot.com
WSEAS wseas wseas-new-jersey-wseas.blogspot.com
WSEAS wseas wseas-arizona-wseas.blogspot.com

Wednesday, February 27, 2008

WSEAS

*INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED
SCIENCES
*INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION .....

http://wseas-london-wseas.blogspot.com/
http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/
http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/
http://wseas-china-wseas.blogspot.com/
http://wseas-jamaica-wseas.blogspot.com/
http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/wseas-miami-wseas.blogspot.com
http://wseaswseas-mexico-wseas.blogspot.com


*7th WSEAS Int. Conf. on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE
(ACACOS '08)

www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/
*7th WSEAS Int. Conf. on INSTRUMENTATION, MEASUREMENT, CIRCUITS and SYSTEMS
(IMCAS'08)

www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas
*8th WSEAS Int. Conf. on ROBOTICS, CONTROL and MANUFACTURING TECHNOLOGY
(ROCOM'08)

www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/rocom
*8th WSEAS Int. Conf. on MULTIMEDIA SYSTEMS & SIGNAL PROCESSING (MUSP '08)

www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/musp


http://university-cambridge.blogspot.com/

http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/

http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/

http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/

http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/

http://wseaswseas-new-jersey-wseas.blogspot.com
http://wseaswseas-arizona-wseas.blogspot.com
http://wseaswseas-oklahoma-wseas.blogspot.com

WSEAS, www.wseas.org received a proposal from a colleague (PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF BERKELEY) who proposes to organize a conference in the UNIVERSITY OF BERKELEY

WSEAS, www.wseas.org received a proposal
from a colleague (PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF BERKELEY) who proposes to
organize a conference in the UNIVERSITY OF BERKELEY


We think that the dates: June 25-30 of 2009 would be fine for us, though
a date shift forward or backward for some days wouldn't create
any problem (if these dates aren't suitable for you).

WSEAS has many friends at Berkeley, like Prof. Lotfi Zadeh, like Prof. Leon
Chua, like Prof. Brian A. Barsky and many others. See: www.wseas.org

The WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society),
pronounced: "W" - seas, is a world, scientific-engineering, academic,
non-profit organization that promotes the development and the unified
consideration of new mathematical methods and computational techniques as
well as their applications in science and engineering. Also, WSEAS supports,
in general, the research and the diffusion of the scientific and engineering
knowledge, especially in the areas of mathematics, computer science and
electrical engineering as well as their interaction to other sciences
(physics, chemistry, biology, medicine, engineering, earth sciences, space
sciences etc...)..

More details for our activities: www.wseas.org


Prof. Nikos Mastorakis
Milit.Institutes of university Education (ASEI)
Hellenic Naval Academy
http://www.hna.gr/snd/english/education/academic/professors/mastorakis_en.html

WSEAS Executive Director
http://www.wseas.org/mastorakis

<a href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008/02/httpgroupsgooglecomgroupwseaswebmoral.html'>http://groups.google.com/group/wseas/web/moral-reward-to-wseas-wseas-conf-in-univ-of-cambridge-wseas-keynote-speech-wseas-blogs-wseas-ieee-iasme-iaras-students-wseas-books-wseas-proceedings-wseas-conferences-in-china-hangzhou-wseas-keynote-and-wseas-
</h3>
<div class='post-header-line-1'></div>
<div class='post-body entry-content'>
<p><div><a href="http://groups.google.com/group/wseas/web/moral-reward-to-wseas-wseas-conf-in-univ-of-cambridge-wseas-keynote-speech-wseas-blogs-wseas-ieee-iasme-iaras-students-wseas-books-wseas-proceedings-wseas-conferences-in-china-hangzhou-wseas-keynote-and-wseas-plenary-speakers-in-wseas-upcoming-conferences-wseas-at-wikipedia-wseas-in-harvard-wseas-in-mit-wseas-in-spain-wseas-in-bulgaria-wseas-in-china-wseas-in-romania-wseas-in-ncd-usa-outstanding-wseas-papers-wseas-in-canada-wseas-in-france-wseas-in-usa-wseas-in-mexico-wseas-in-canada-wseas-in-brazil-wseas-in-italy-wseas-in-crete-wseas-in-turkey-wseas-in-laredo-wseas-in-corfu-wseas-in-norway-wseas-in-portugal-wseas-discussion-for-evolution-wseas-internet-tutorial-wseas-izmir-wseas-students-wseas-academical-affairs-wseas-womac-wseas-isi-wseas-indexing-wseas-international-collaboration-wseas-blogs-wseas-special-sessions-wseas-staff-wseas-email-accounts-copyrighted-by-wseas"><font
face="Arial" size="2">http://groups.google.com/group/wseas/web/moral-reward-to-wseas-wseas-conf-in-univ-of-cambridge-wseas-keynote-speech-wseas-blogs-wseas-ieee-iasme-iaras-students-wseas-books-wseas-proceedings-wseas-conferences-in-china-hangzhou-wseas-keynote-and-wseas-plenary-speakers-in-wseas-upcoming-conferences-wseas-at-wikipedia-wseas-in-harvard-wseas-in-mit-wseas-in-spain-wseas-in-bulgaria-wseas-in-china-wseas-in-romania-wseas-in-ncd-usa-outstanding-wseas-papers-wseas-in-canada-wseas-in-france-wseas-in-usa-wseas-in-mexico-wseas-in-canada-wseas-in-brazil-wseas-in-italy-wseas-in-crete-wseas-in-turkey-wseas-in-laredo-wseas-in-corfu-wseas-in-norway-wseas-in-portugal-wseas-discussion-for-evolution-wseas-internet-tutorial-wseas-izmir-wseas-students-wseas-academical-affairs-wseas-womac-wseas-isi-wseas-indexing-wseas-international-collaboration-wseas-blogs-wseas-special-sessions-wseas-staff-wseas-email-accounts-copyrighted-by-wseas</a></div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><font face="times new
roman,serif">The person that his name will remain in the History of
Mathematic Logic, next to&nbsp;Aristotle
and&nbsp;Descartes<br>is&nbsp;writing below&nbsp;genuine modesty!
</font><font face="times new roman,serif">This MORAL REWARD is
important for the WSEAS and we wait always&nbsp;for it&nbsp;to hear,
and when we hear&nbsp;it <br>via mouth ZADEH,&nbsp;we are&nbsp;happy
and proud&nbsp;because it has ENORMOUS VALUE<br><span style="color:
rgb(0, 153, 0);"><font face="times new roman,serif">Download the
Plenary Lecture of Prof. Zadeh : </font><a
href="http://www.wseas.org/wseas-zadeh-2008.pdf" rel="nofollow"><font
face="times new
roman,serif">http://www.wseas.org/wseas-zadeh-2008.pdf</a></span></font></div>
<div>&nbsp;</div> <div><font face="Arial Black">Dear Mr.
Dweikat:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; I was
pleased with the arrangements made for my participation in
the&nbsp;WSEAS&nbsp;Conference in the Univ. of&nbsp; Cambridge
(note:&nbsp; February 20-25, 2008).&nbsp; I was favorably impressed by
the program&nbsp;&nbsp;and the opportunity to meet participants from
many countries.&nbsp; Your staff, especially Olga, were very helpful
in all respects. Please convey my regards to Professor
Mastorakis.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
Sincerely yours,<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Lotfi Zadeh<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
<br></font></div><pre>-- <br>Lotfi A. Zadeh<br>Professor in the
Graduate School, Computer Science Division<br> Department of
Electrical Engineering and Computer Sciences<br>University of
California<br>Berkeley, CA 94720 -1776<br> Director, Berkeley
Initiative in Soft Computing (BISC)<br><br>Address:<br>Computer
Science Division<br> University of California<br>Berkeley, CA
94720-1776<br><a href="mailto:zadeh@cs.berkeley.edu"
rel="nofollow">zadeh@cs.berkeley.edu</a><br> Tel.(office): (510)
642-4959<br>Fax (office): (510) 642-1712<br>Tel.(home): (510)
526-2569<br> Fax (home): (510) 526-2433<br><a
href="http://www.cs.berkeley.edu/%7Ezadeh/"
rel="nofollow">http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/<br> <br>BISC
Homepage URLs:<br>URL: <a href="http://www-bisc.cs.berkeley/"
rel="nofollow">http://www-bisc.cs.berkeley/<br> URL: <a
href="http://zadeh.cs.berkeley.edu/"
rel="nofollow">http://zadeh.cs.berkeley.edu/ </pre>
<pre>&nbsp;</pre><pre>&nbsp;</pre><pre>&nbsp;</pre><pre>&nbsp;<a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scientific_Engineering_Academy_Society">http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scientific_Engineering_Academy_Society
</pre><pre><font face="Arial"><strong><font color="#ff0000"
size="4">NEW KEYNOTE SPEAKERS:</font></strong><br> </font><font
face="Times New Roman, Verdana"><strong><font size="4"><em>Prof.
Leonid Kazovsky, &nbsp; for the conferences </em></font></strong><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/norway/aee"
rel="nofollow"><strong><font
size="4"><em>AEE</em></font></strong></a><strong><font size="4"><em>
and </em></font></strong><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/norway/electro"
rel="nofollow"><strong><font
size="4"><em>ELECTROSCIENCE</em></font></strong></a><br> <font
size="4"><strong><em>Stanford University
</em></strong></font></font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><font
face="Arial"><br></font><font face="Times New Roman,
Verdana"><br></font><font face="Times New Roman,
Verdana"><strong><font size="4"><em>Professor Brian A. Barsky&nbsp;
for the conferences </em></font></strong><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/iccomp/"
rel="nofollow"><strong><font
size="4"><em>ICCOMP</em></font></strong></a><strong><font
size="4"><em> and </em></font></strong><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/icc/"
rel="nofollow"><strong><font
size="4"><em>ICC</em></font></strong></a><br> <font
size="4"><strong><em>University of California, Berkeley
</em></strong></font></font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></pre><pre>*****************************************<br><font
face="Arial"><font color="#0000ff" size="3"><a
href="http://e-wseas.livejournal.com/"
rel="nofollow">http://e-wseas.livejournal.com/<br> </font><a
style="text-decoration: none;" href="http://womac.wordpress.com/"
rel="nofollow"><font size="3">WSEAS</font></a><br><font size="3"><a
style="text-decoration: none;" href="http://spoudastes.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS IEEE </strong></a> <font face="Courier
New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
</font></font></pre><pre><div><p><font size="3"><a
style="text-decoration: none;" href="http://spoudastes.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>IARAS IMACS IASME HIEST Students</strong><font
color="#000000"><font face="Arial"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font></font><br> </a></font><font
color="#0000ff" size="3"><br><br></font><a style="text-decoration:
none;" href="http://ethnika.blogspot.com/" rel="nofollow"><font
size="3"><strong>WSEAS other</strong></font></a></p></div><p><a
style="text-decoration: none;"
href="http://groups.google.com/group/wseas" rel="nofollow"><font
size="3"><strong>WSEAS @ Google </strong></font></a><font face="Arial"
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> </p><h2><font face="Arial"><font size="3">
</font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a style="text-decoration: none;"
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_E._Mastorakis"
rel="nofollow"><font size="3">WSEAS @ WIKI</font></a></font></h2>
<b><font face="Arial"><a
href="http://university-cambridge.blogspot.com/"
rel="nofollow">WSEAS</a></font></b><p><font face="Arial"><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p><p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p> <p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://university-cambridge.blogspot.com/2008/02/httpoutstandingwseasus.html"
rel="nofollow"><strong>http://outstanding.wseas.us/</a><font
color="#0000ff"><strong> </strong></font></font></p> <p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p><p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p><h2><font
face="Arial"><span style="font-weight: 400;"><font size="3"> <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
style="text-decoration: none;" href="http://outstanding.wseas.us/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></span><a
style="text-decoration: none;" href="http://outstanding.wseas.us/"
rel="nofollow"><font size="3"> @ NCD USA</font></a></font></h2>
<h2><font face="Arial" size="3"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a style="font-weight: 400;
text-decoration: none;" href="http://wseas2007.wordpress.com/"
rel="nofollow"><b>WSEAS news since 2007</b></a></font></h2> <p><font
face="Arial" size="3"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a style="font-weight: 700;
text-decoration: none;" href="http://wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">WSEAS @ Blogs</a></font></p> <font
face="Arial"><p><font size="3"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a style="text-decoration:
none;" href="http://ecc07.wseas.org/" rel="nofollow"><strong>WSEAS @
EUROPEAN COMPUTING</strong></a></font><font color="#0000ff"
size="3"><br> <br><font color="#000000"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font></font><br><br></font><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.iaras.org/feedback2005.htm" rel="nofollow"><font
size="3"><strong>WSEAS Feedback</strong></font></a></p> </font><font
face="Arial"><font size="3"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a style="text-decoration:
none;" href="http://www.wseas.us/conferences/2007/tenerife/cimmacs/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS @ Spain</strong></a></font><font
color="#0000ff" size="3"><br> </font></font><p><font color="#0000ff"
face="Arial" size="3"><font color="#000000"> <font face="Courier
New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></font><br><br><strong>WSEAS</strong></font></p><font
face="Arial"><div><span><font size="3"> </font><font face="Courier
New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
style="text-decoration: none;" href="http://acc2008.wseas.org/"
rel="nofollow"><font size="3"><strong>WSEAS @
MIT</strong></font></a></span><font color="#0000ff" size="3"><strong>
<br></strong></font></div></font><div> <font face="Arial" size="3">
</font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><br><font face="Arial Black"><font face="Arial"
size="3"><a style="font-weight: 700; text-decoration: none;"
href="http://www.ionio.gr/%7Empoulos/wseas-conferences-wseas-books-wseas-journals.htm"
rel="nofollow">WSEAS @ Corfu</a></font></font></div> <h2><span
style="font-weight: 400;"><font size="3"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a style="text-decoration:
none;" href="http://imm.demokritos.gr/public_uk.asp"
rel="nofollow"><strong><font color="#000000">WSEAS @
Demokritos</font></strong></a><strong> <br>
</strong></font></span><font color="#0000ff" size="3"><font
color="#000000"> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></font><br><br></font><font size="3"><a
style="text-decoration: none;" href="http://wseas2007.wordpress.com/"
rel="nofollow">WSEAS</a></font></h2> <p><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://university-cambridge.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://university-cambridge.blogspot.com/ <br><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/
<br><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/
<br> <font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/ <br><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/
<br><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-london-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-london-wseas.blogspot.com/ <br> <font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/ <br><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a href="http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/ <br><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://wseas-china-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-china-wseas.blogspot.com/ <br> <font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/ </p><p><font
face="Arial" size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> &nbsp;</p><p><font
face="Arial" size="3"><a style="text-decoration: none;"
href="http://sfaka.blogspot.com/" rel="nofollow"><strong>WSEAS IEEE
</strong></a><br> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <br><a style="text-decoration: none;"
href="http://sfaka.blogspot.com/" rel="nofollow"><strong>IARAS IMACS
IASME HIEST Students</strong></a></font></p><p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas-london-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p><p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p> <p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p><p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas-china-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p><p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow"><strong>WSEAS</strong></a></font></p> <p><font
face="Arial"><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br></font></p><p><strong></strong>&nbsp;</p><p><strong><font
face="Arial">***********************************************</font></strong></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p><p>WSEAS conferences in Hangzhou, China,
April 6-8, 2008 <br>*7th WSEAS Int. Conf. on APPLIED COMPUTER and
APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE<br>(ACACOS
&#39;08)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/"
rel="nofollow">www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/<br>
*7th WSEAS Int. Conf. on INSTRUMENTATION, MEASUREMENT, CIRCUITS and
SYSTEMS<br>(IMCAS&#39;08)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas"
rel="nofollow">www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas<br>
*8th WSEAS Int. Conf. on ROBOTICS, CONTROL and MANUFACTURING
TECHNOLOGY<br>(ROCOM&#39;08)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/rocom"
rel="nofollow">www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/rocom<br>
*8th WSEAS Int. Conf. on MULTIMEDIA SYSTEMS &amp; SIGNAL PROCESSING
(MUSP &#39;08)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/musp"
rel="nofollow">www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/musp</p>
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>*******************************</p><p>&nbsp;</p><p><font
face="Arial" size="2"><b>KEYNOTE and PLENARY SPEAKERS in WSEAS
Upcoming Conferences<br></b></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/aiked/Zadeh.jpg"
border="0" height="142" width="130"><br> <font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/aiked/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Toward Human-Level Machine Intelligence</a>, <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
</font><font color="#000000" face="Arial" size="3">by Prof. <a
href="http://groups.google.com/group/wseas/web/curriculum-vitae-lotfi-zadeh"
rel="nofollow"><b>Lotfi A. Zadeh,</b> </a>University of California,
Berkeley, <br> <br><b><a
href="http://groups.google.com/group/wseas/web/curriculum-vitae-lotfi-zadeh"
rel="nofollow">Curriculum Vitae of Prof. Lotfi A. Zadeh</a>
</b></font><br><font color="#000000" face="Arial, Helvetica,
sans-serif" size="3"><br> <br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/aiked/Kuri-Morales.jpg"
border="0" height="151" width="130"><font color="#000000" face="Arial,
Helvetica, sans-serif" size="3"><br><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/aiked/Plenary2.htm"
rel="nofollow">Clustering with an N-Dimensional Extension of Gielis
Superformula</a><br> by <a href="mailto:akuri@itam.mx"
rel="nofollow">Prof. Angel Kuri-Morales</a>, Instituto Tecnologico
Autonomo de Mexico, Mexico. <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><br></font><font
color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/aiked/Fyfe.jpg"
border="0" height="141" width="130"><br> <font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/aiked/Plenary3.htm"
rel="nofollow">Data Mining through Data Visualisation:&nbsp;
Computational Intelligence Approaches</a> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font></font><br> <font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">by <a
href="mailto:fyfe-ci0@wpmail.paisley.ac.uk" rel="nofollow">Prof. Colin
Fyfe</a>, University of the West of Scotland,
<br>&nbsp;UK.</font></font><font face="Arial" size="2"><b><br>
</b></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ispra/Wu1.jpg"
border="0" height="156" width="124"><br><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ispra/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Fundamental Theory of Controllability and Observability
of First-Order Matrix Difference Systems</a> <font face="Courier
New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> by <a
href="mailto:yan@georgiasouthern.edu" rel="nofollow">Professor Yan
Wu</a>, Georgia Southern University, U.S.A.<br><br></font><font
color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ee/Rosen.jpg"
border="0" height="146" width="130"><br> <font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ee/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Exergy as a Tool for Sustainability</a> <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font></font><br>
<font color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">by
<a href="mailto:M.Rosen@uoit.ca" rel="nofollow">Prof. Marc A.
Rosen</a>, University of Ontario Institute of Technology,
Canada.<br><br></font></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ee/perryman1.jpg"
border="0" height="168" width="128"><font color="#000000" face="Arial,
Helvetica, sans-serif" size="4"><br> </font><font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ee/Plenary2.htm"
rel="nofollow">Minimimum Energy for an Improved Environment...</a>
<font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS </font>by <a
href="mailto:R.Perryman@uel.ac.uk" rel="nofollow">Prof. Roy
Perryman</a>, and <a href="javascript:void(0);" rel="nofollow">Prof.
Stephen Dodds</a>, University of East London, UK.</font><font
color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><br>
<br><br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ee/Muzi.jpg"
border="0" height="174" width="128"><br><font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ee/Plenary3.htm"
rel="nofollow">Worldwide Energy Demand and Environmental Safeguard</a>
<font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></font><br> <font color="#000000" face="Arial, Helvetica,
sans-serif" size="3">by <a href="mailto:muzi@ing.univaq.it"
rel="nofollow">Prof. Francesco Muzi</a>, University of L?Aquila ,
Italy.<br><br><br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/cm/Itskov.jpg"
border="0" height="120" width="120"><font face="Arial"
size="2"><b><br> </b></font><font color="#000000" face="Arial,
Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/cm/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Constitutive Modeling of Soft Biological Tissues: Some
Problems and Advances in their Solution</a> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> by <a
href="mailto:itskov@km.rwth-aachen.de" rel="nofollow">Prof. Mikhail
Itskov</a>, RWTH Aachen University,
Germany.<br><br><br><br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/cm/Tsypkin.jpg"
border="0" height="140" width="118"><br> <font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/cm/Plenary2.htm"
rel="nofollow">Multiphase Flow and Phase Transitions in Porous
Media</a> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> by <a href="mailto:tsypkin@ipmnet.ru"
rel="nofollow">Prof. George G. Tsypkin</a>, Russian Academy of
Sciences, Russia.<br><br><br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/cm/Tsamasphyros.jpg"
border="0" height="155" width="116"><br> <font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/cm/Plenary3.htm"
rel="nofollow">Energy Theorems in the Framework of the Strain Gradient
Theories</a> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></font><br> <font color="#000000" face="Arial, Helvetica,
sans-serif" size="3">by <a href="mailto:tsamasph@central.ntua.gr"
rel="nofollow">Prof. George Tsamasphyros</a>, National Technical
University of Athens, Greece.<br>&nbsp;</font></p> <p><font
color="#000000" face="Arial" size="2"><font color="#000000"
face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ges/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Environmental magnetism: the roots and the
bloom</a></font><br> <font color="#000000" face="Arial, Helvetica,
sans-serif" size="3">by <a href="mailto:bogna@igf.edu.pl"
rel="nofollow">Prof. Maria Jelenska</a>, Polish Academy of Sciences,
Poland.<br><br></font></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ges/jelenska.jpg"
border="0" height="151" width="109"><font color="#000000" face="Arial,
Helvetica, sans-serif" size="3"><br> </font><font color="#000000"
face="Arial" size="2"><font color="#000000" face="Arial, Helvetica,
sans-serif" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/cambridge/ges/Plenary2.htm"
rel="nofollow">Towards the understanding of mega-thrust earthquake
occurrence system around southwestern Japan -Developing and
utilization of the dense ocean floor observatory- </a><br> <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></font><br><font color="#000000" face="Arial, Helvetica,
sans-serif" size="3">by <a href="mailto:kaneday@jamstec.go.jp"
rel="nofollow">Prof. Yoshiyuki Kaneda</a>, Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology, Japan.<br>
<br><br></font></font><font color="#000000" face="Arial"
size="3"><b><img src="http://math08.wseas.org/Sandberg.jpg" border="0"
height="120" width="120"><br></b><a
href="http://math08.wseas.org/Plenary1.htm" rel="nofollow"><font
size="3">The Convolution and Impulse Response Scandals</font></a>
<font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> by
<a href="http://www.ece.utexas.edu/directory/faculty/71/"
rel="nofollow"><font size="3">Prof. Irwin W. Sandberg</font></a>,
<br>The University of Texas at Austin, USA.<br><br><b><img
src="http://math08.wseas.org/Bhatt.jpg" border="0" height="154"
width="130"></b><br> <font size="3"><a
href="http://math08.wseas.org/Plenary2.htm" rel="nofollow">Switching
of Predation on Prey Species in the Presence of Predator
Interference</a> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> </font><br>by <font size="3"><a
href="mailto:Bal.Bhatt@sta.uwi.edu" rel="nofollow">Prof. Balswaroop
Bhatt</a></font>, The University of the West Indies, </font><font
color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif"
size="3">T&amp;T<br> <br></font><font color="#000000" face="Arial"
size="3"><b><img src="http://math08.wseas.org/Mccarti.jpg" border="0"
height="160" width="124"><br></b><font color="#000000" size="3"><font
size="3"><a href="http://math08.wseas.org/Plenary3.htm"
rel="nofollow">Spectral Structure of the Equilateral Triangle</a>
<font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
</font><br>by <font size="3"><a href="mailto:bmccarti@kettering.edu"
rel="nofollow">Prof. Brian J. McCartin</a></font>, Kettering
University, USA.<br><br><br></font></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/math08/mmf/Guan.jpg"
border="0" height="147" width="130"><br> <font face="Arial"
size="3"><a href="http://www.wseas.org/conferences/2008/math08/mmf/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Measuring Innovation Efficiency of Chinese Low-
and<span lang="en-us"> </span>Medium-Technology Sectors</a> <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
</font><font size="3"><br></font><font color="#000000" face="Arial"
size="3">by </font><font style="font-size: 9pt;" color="#000000"
face="Verdana"><a href="mailto:guanjianch@buaa.edu.cn"
rel="nofollow"><font size="3">Prof. Jiancheng
Guan</font></a></font><font color="#000000" size="3">, <font
face="Arial">Fudan University, China.<br> <br></font></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/math08/mmf/halkias.jpg"
border="0" height="177" width="135"><font color="#000000" face="Arial"
size="3"><br></font><font face="Arial" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/math08/mmf/Plenary2.htm"
rel="nofollow"><font size="3">The Global Impact of Female Immigrant
Entrepreneurship: Studying a Growing Economic Force in Small and
Medium sized Business Enterprises<span lang="en-us">
</span></font></a></font><font size="3"><br> </font><font
color="#000000" size="3"><font face="Arial"> <font face="Courier
New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>by</font> </font><font
style="font-size: 9pt;" color="#000000" face="Verdana"><a
href="mailto:daphne_halkias@yahoo.com" rel="nofollow"><font
size="3">Prof. Daphne Halkias</font></a></font><font color="#000000"
size="3"> <font face="Arial">, H-A University, Greece.<br>
<br></font></font><font color="#0000cc" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Inverse Acoustic and Electromagnetic Obstacle
Scattering: Theory and Numerics</a></font><br> <font face="Arial"
size="3">by <a href="mailto:zou@math.cuhk.edu.hk" rel="nofollow">Prof.
Jun Zou</a> , The Chinese University of Hong Kong, Hong
Kong.<br><br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/Li.jpg"
border="0" height="141" width="108"><br> <font color="#000000"
face="Arial" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/Plenary2.htm"
rel="nofollow">&nbsp;Fractal Time Series and Tele-Traffic</a> <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
</font><br><font face="Arial" size="3">by <a
href="mailto:mli@ee.ecnu.edu.cn" rel="nofollow">Prof. Ming Li</a> ,
East China Normal University, China.</font></font><font
color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><br>
<br><br></font><font color="#0000cc" face="Arial" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Analytical Synthesis Method---A New Circuit Design
Method for Arbitrary Requirements</a><font color="#000000"><br> <font
size="3">by <a href="mailto:chunming@dec.ee.cycu.edu.tw"
rel="nofollow">Prof. Chun-Ming Chang</a>, Chung Yuan Christian
University, Taiwan.</font> <br><br></font><img
src="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas/feng.jpg"
border="0" height="143" width="109"><br> <a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas/Plenary2.htm"
rel="nofollow"><span style="font-weight: 400;">Real-time In vivo and
In situ Cellular Image Processing and Characterization: Challenges and
Solutions<font color="#000000"> <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font></font><br> </span><span
style="font-weight: 400;"><font color="#000000"><br><font size="3">by
</font></font></span></a><span style="font-weight: 400;"><font
color="#000000"><font size="3"><a href="mailto:asflin@ntu.edu.sg"
rel="nofollow">Prof. Lin Feng,</a><br> &nbsp;Nanyang Technological
University, Singapore.</font> </font></span></font><font face="Arial"
size="2"><b><br></b></font><font color="#000000" face="Arial"
size="2"><br></font><font color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/rocom/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Obstacle Avoidance for Kinematically Redundant
Manipulators Based on an Improved Problem Formulation and Two
Recurrent Neural Networks</a></font><br> <font face="Arial"
size="3">by <a href="mailto:jwang@mae.cuhk.edu.hk"
rel="nofollow">Prof. Jun Wang</a>, The Chinese University of Hong
Kong, Hong Kong.<br><br></font><img
src="http://acc2008.wseas.org/Breuer.jpg" border="0" height="131"
width="100"><br> <font color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://acc2008.wseas.org/Plenary1.htm"
rel="nofollow">Error-Tolerance</a>, <font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>by <a
href="mailto:mb@poisson.usc.edu" rel="nofollow">Prof. Melvin A.
Breuer</a>, University of Southern California, Los Angeles, CA,
USA.<br> <br>Genetically inspired random guided optimization in the
quest of flawless wireless communications<br>by <a
href="mailto:lh@ecs.soton.ac.uk" rel="nofollow">Prof. Lajos Hanzo</a>,
University of Southampton, UK.<br><br></font><img
src="http://acc2008.wseas.org/Planas.jpg" border="0" height="124"
width="120"><br> <font color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://acc2008.wseas.org/Plenary3.htm" rel="nofollow">Local
Deformations and Singular Linear System Theory. Bifurcation
Diagrams</a> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <br>by <a href="mailto:maria.isabel.garcia@upc.edu"
rel="nofollow">Prof. Maria I. Garcia-Planas</a>, Universitat
Politecnica de Catalunya, Spain.<br><br></font><img
src="http://acc2008.wseas.org/tabrizi.jpg" border="0" height="145"
width="112"><br> <font color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://acc2008.wseas.org/Plenary4.htm" rel="nofollow">An Agent
and Virtual Reality Based Online Course Delivery System</a> <font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <br>by <a
href="mailto:TABRIZIM@ecu.edu" rel="nofollow">Prof. M. Nasseh
Tabrizi</a>, UEast Carolina University, USA.<br><br></font><img
src="http://acc2008.wseas.org/Leandre.jpg" border="0" height="136"
width="130"><br><font color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://acc2008.wseas.org/Plenary5.htm" rel="nofollow">Malliavin
Calculus of Bismut Type in Semi-Group Theory<font color="#000000">
<font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font></font><br> </a><br>by <a
href="mailto:Remi.leandre@u-bourgogne.fr" rel="nofollow">Prof. Remi
Leandre</a>, Universite de Bourgogne, France.<br><br></font><img
src="http://acc2008.wseas.org/Mikhael.jpg" border="0" height="140"
width="109"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><br> <a
href="http://acc2008.wseas.org/Plenary6.htm" rel="nofollow">Complex
Adaptive Signal Processing Employing Independent and Optimal
Convergence Factors with Applications in Time-Varying
Environments</a><br> <font face="Courier New" size="2">copyrighted@
by WSEAS</font><br> <br>by <a href="mailto:Mikhael@mail.ucf.edu"
rel="nofollow">Prof. Wasfy B Mikhael</a>, Univ of Central Florida,
<br></font><font color="#000000" face="Arial" size="2"><br></font><img
src="http://acc2008.wseas.org/irma.jpg" border="0" height="155"
width="128"><font color="#000000" face="Arial" size="2"><br>
</font><font color="#000000" face="Arial" size="3"><a
href="http://acc2008.wseas.org/Plenary7.htm" rel="nofollow">KM and
Organizational Learning: Where Technology and Socialization
Meet</a><br>by <a href="mailto:becferi@fiu.edu" rel="nofollow">Prof.
Irma Becerra-Fernandez</a>, Florida International University, U.S.A.
<font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
<br>&nbsp;</font></p><center><center><font color="#000000"><font
color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/" rel="nofollow">www.wseas.org <font
face="Arial"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@
by WSEAS</font><br>
</font></font></font></font></font></font></font></center></center><div><a
href="http://ethnika.blogspot.com/"
rel="nofollow"><small><small><small>Ethhnika</small></small></small></a><small><small><small><br><a
href="http://wseas-mit.blogspot.com/" rel="nofollow">WSEAS@MIT</a>
<font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br>
</small></small></small></div><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://wseas-cscc.blogspot.com/"
rel="nofollow">CSCC</a><br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://wseas.blogspot.com/" rel="nofollow">WSEAS</a><br><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://isi-publisher.blogspot.com/"
rel="nofollow">ISI</a> </small></small></small></div>
<div><small><small><small><font size="3"> </font><font face="Courier
New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://exarcheia.blogspot.com/"
rel="nofollow">Exarcheia</a><br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://chrysiavgi.blogspot.com/"
rel="nofollow">Chrysi</a></small></small></small></div><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://akraaristera.blogspot.com/"
rel="nofollow">Akra Aristera</a><br> <font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://anarchikoi.blogspot.com/"
rel="nofollow">Anarchikoi</a><br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://womac.wordpress.com/" rel="nofollow">Womac</a><br><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://cretanstate.blogspot.com/"
rel="nofollow">Cretan State</a><br> <font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://kondylies.blogspot.com/"
rel="nofollow">Kodylies</a></small></small></small></div><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a href="http://kodylies.blogspot.com/"
rel="nofollow">Kodylies 2</a><br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://tsitsanis.blogspot.com/" rel="nofollow">Tsitsanis</a><br>
<font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://academicals.blogspot.com/"
rel="nofollow">Academicals</a></small></small></small></div><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a href="http://smyrni.blogspot.com/"
rel="nofollow">Smyrni</a></small></small></small><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://creation-and-evolution.blogspot.com/"
rel="nofollow">View Creation vs Evolution</a> <br> <font size="3">
</font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://album-for-christodoulos.blogspot.com/"
rel="nofollow">Christodoulos</a> <br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://shuchenlee.blogspot.com/" rel="nofollow">Dr. Lee</a>
</small></small></small></div><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://bogus-software.blogspot.com/"
rel="nofollow">Bogus Software</a> <br> <font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://superemotional.blogspot.com/" rel="nofollow">Super
Emotional Scientists</a> <br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://evolution-wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">Evolution</a><br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://wseas2007.wordpress.com/" rel="nofollow">WSEAS
07</a></small></small></small></div> <div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br><a href="http://spoudastes.blogspot.com/"
rel="nofollow">Students</a> </small></small></small></div><div>
<small><small><small><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://harvardconferences.blogspot.com/" rel="nofollow">WSEAS in
Harvard</a><br><font size="3"> </font><font face="Courier New"
size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br> <a
href="http://net-tutorial.blogspot.com/" rel="nofollow">Internet
Tutorial</a></small></small></small></div><div><small><small><small><font
size="3"> </font><font face="Courier New" size="2">copyrighted@ by
WSEAS</font><br> <a href="http://e-wseas.livejournal.com/"
rel="nofollow">E-WSEAS</a><br><font size="3"> </font><font
face="Courier New" size="2">copyrighted@ by WSEAS</font><br><a
href="http://environmentalpolicy.blogspot.com/"
rel="nofollow">Environmental Policy</a> </small></small></small></div>
<div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><b>Hangzhou, China, April 6-8, 2008
</b></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li><p align="left"><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/acacos/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int. Conf. on <u>APPLIED COMPUTER and APPLIED
COMPUTATIONAL SCIENCE </u>(ACACOS &#39;08)</a><br> &nbsp;
</p></li><li><p align="left"><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/imcas/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int. Conf. on <u>INSTRUMENTATION,
MEASUREMENT, CIRCUITS and SYSTEMS</u> (IMCAS&#39;08)</a><br> &nbsp;
</p></li><li><p align="left"><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/rocom/"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>ROBOTICS, CONTROL and
MANUFACTURING TECHNOLOGY </u>(ROCOM&#39;08)</a><br> &nbsp;
</p></li><li><p align="left"><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/hangzhou/musp/"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>MULTIMEDIA SYSTEMS &amp;
SIGNAL PROCESSING </u>(MUSP &#39;08)</a> </p>
</li></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><br>&nbsp;</font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><br> <br><a
href="http://womac.wordpress.com/2007/03/01/1st-call-for-papers-american-conference-on-applied-mathematics/"
rel="nofollow"><font color="#ffffff" size="4"><span
style="background-color: rgb(255, 85, 0);">New!</span></font></a><b>
Cambridge, Massachusetts, USA, April 21-23, 2008</b>
</font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li><a
href="http://acc2008.wseas.org/" rel="nofollow"><u>AMERICAN COMPUTING
CONFERENCE </u>(ACC &#39;08)</a><br> &nbsp; <font color="#000000"
face="Arial" size="3"><br>&nbsp;</font></li></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b><br>
<br><br>Sofia, Bulgaria, May 2-4, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/sofia/nn/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int. Conf. on <u>NEURAL NETWORKS</u>
(NN&#39;08)</a><br>&nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/sofia/fs/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int. Conf. on <u>FUZZY SYSTEMS</u>
(FS&#39;08)</a></li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/sofia/ec/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int. Conf. on <u>EVOLUTIONARY COMPUTING</u>
(EC &#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br>
&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><br>
&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b>Istanbul,
Turkey, May 27-29, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/istanbul/acmos/index.html"
rel="nofollow">10th WSEAS Int.Conf. on <u>AUTOMATIC CONTROL, MODELLING
&amp; SIMULATION
</u>(ACMOS&#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp; * <a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/istanbul/multi/index.html"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on <u>MULTIVARIATE ANALYSIS &amp;
its APPLICATION in SCIENCE &amp; ENGINEERING</u>
(MAASE&#39;8)</a></font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/istanbul/teleinfo"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>TELECOMMUNICATIONS and
INFORMATICS</u> (TELE-INFO
&#39;08)</a><br>&nbsp;</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b><br> Istanbul, Turkey, May 27-29, 2008</b>
<br>&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/istanbul/mino/index.html"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>MICROELECTRONICS,
NANOELECTRONICS, OPTOELECTRONICS </u>(MINO &#39;08)</a></li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/istanbul/sip/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>SIGNAL PROCESSING </u>(SIP
&#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp; * <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/istanbul/sip/wavelets.html"
rel="nofollow">2nd WSEAS Int. Symposium on <u>Wavelets Theory &amp;
Applications in Applied Mathematics, Signal Processing &amp; Modern
Science </u>(WAV
&#39;08)</a></font></font></font></font></small></small></small><p>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br>
&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b><br>
<br>Algarve, Portugal, June 11-13, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/portugal/eeesd/index.html"
rel="nofollow">4th IASME / WSEAS Int.Conf. on <u>ENERGY, ENVIRONMENT,
ECOSYSTEMS and SUSTAINABLE DEVELOPMENT </u>(EEESD&#39;08)</a> </li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/portugal/la/index.html"
rel="nofollow">1st WSEAS Int.Conf. on <u>LANDSCAPE ARCHITECTURE</u>
(LA &#39;08)</a><br>&nbsp;</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><b><br> <br>Bucharest, Romania, June 24-26,
2008</b> </font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/romania/amta/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int.Conf. on <u>ACOUSTICS &amp; MUSIC: THEORY
&amp; APPLICATIONS </u>(AMTA
&#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/romania/mcbc/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int. Conf. on <u>MATHEMATICS AND COMPUTERS IN
BIOLOGY AND CHEMISTRY </u>(MCBC&#39;08) </a></li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/romania/mcbe/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int. Conf. on <u>MATHEMATICS AND COMPUTERS IN
BUSINESS AND ECONOMICS </u>(MCBE&#39;08)</a></li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/romania/icai/index.html"
rel="nofollow">9th WSEAS Int. Conf. on <u>AUTOMATION &amp; INFORMATION
</u>(ICAI&#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><b>Trondheim, Norway, July 2-4, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/norway/electro"
rel="nofollow">6th WSEAS Int. Conf. on <u>APPLIED ELECTROMAGNETICS,
WIRELESS and OPTICAL COMMUNICATIONS</u> (ELECTROSCIENCE &#39;08)
</a><br> &nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/norway/aee/index.html"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>APPLICATIONS of ELECTRICAL
ENGINEERING </u>(AEE
&#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br>
&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><p><span
style="background-color: rgb(255, 255,
208);"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font
color="#000000" face="Arial" size="3"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/"
rel="nofollow"><b><u>12th WSEAS CSCC Multiconference. </u>Heraklion,
Crete Island, Greece, July 22-25, 2008
</b></a></font></font></font></font></small></small></small></span></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/icc"
rel="nofollow">12th WSEAS Int. Conf. on <u>CIRCUITS</u> </a>(July
22-24, 2008) </li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/ics"
rel="nofollow">12th WSEAS Int. Conf. on <u>SYSTEMS </u></a>(July
22-24, 2008) </li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/iccom"
rel="nofollow">12th WSEAS Int. Conf. on <u>COMMUNICATIONS
</u></a>(July 23-25, 2008)
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/iccomp"
rel="nofollow">12th WSEAS Int. Conf. on <u>COMPUTERS </u></a>(July
23-25, 2008) </li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br> <b>Heraklion, Crete Island, Greece, July
22-24, 2008</b></font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/education"
rel="nofollow">&nbsp;<u>ENGINEERING EDUCATION </u>(EE&#39;08)</a>
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul><p>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br>&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b>Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24,
2008</b></font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/emeseg"
rel="nofollow"><u>ENGINEERING MECHANICS, STRUCTURES, ENGINEERING
GEOLOGY </u>(EMESEG &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/upt"
rel="nofollow"><u>URBAN PLANNING and TRANSPORTATION </u>(UPT &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/greece/cuht"
rel="nofollow"><u>CULTURAL HERITAGE and TOURISM</u> (CUHT&#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br> <br><b>Rhodes (Rodos) Island, Greece,
August 20-22, 2008</b></font></font></font></font></small></small></small><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/bebi"
rel="nofollow">2008 WSEAS Int. Conf. on <u>BIOMEDICAL ELECTRONICS and
BIOMEDICAL INFORMATICS </u>(BEBI&#39;08) </a><br>&nbsp;
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br> <br><b>Rhodes (Rodos) Island, Greece,
August 20-22, 2008</b></font></font></font></font></small></small></small><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/aic"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>APPLIED INFORMATICS AND
COMMUNICATIONS </u>(AIC&#39;08) </a><br>&nbsp; </li><li><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/iscgav"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>SIGNAL PROCESSING,
COMPUTATIONAL GEOMETRY and ARTIFICIAL VISION</u>
(ISCGAV&#39;08)</a><br> &nbsp; </li><li><a
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/istasc"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>SYSTEMS THEORY AND
SCIENTIFIC COMPUTATION</u>(ISTASC&#39;08)
</a><br><br>&nbsp;</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br> <b>Rhodes (Rodos) Island, Greece, August
20-22, 2008</b></font></font></font></font></small></small></small><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/hte"
rel="nofollow">6th IASME / WSEAS Int. Conf. on <u>HEAT TRANSFER,
THERMAL ENGINEERING and ENVIRONMENT</u> (HTE&#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/rodos/fma"
rel="nofollow">6th IASME / WSEAS Int. Conf. on <u>FLUID MECHANICS and
AERODYNAMICS</u> (FMA&#39;08)</a>
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br> <br><br><br><b>Malta, September 11-13,
2008</b></font></font></font></font></small></small></small><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/malta/ecc"
rel="nofollow">&nbsp;<u>EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE
</u>(ECC&#39;08)</a><br><br></li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/malta/fb"
rel="nofollow">&nbsp;<u>FINITE DIFFERENCES - FINITE ELEMENTS - FINITE
VOLUMES - BOUNDARY ELEMENTS </u>(F-and-B&#39;08)</a> </li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><br>
<br><br><b>Malta, September 11-13,
2008</b></font></font></font></font></small></small></small><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/malta/eg"
rel="nofollow">&nbsp;<u>ENVIRONMENTAL and GEOLOGICAL SCIENCE and
ENGINEERING </u>(EG&#39;08)</a><br><br></li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/malta/mn"
rel="nofollow">&nbsp;<u>MARITIME and NAVAL SCIENCE and ENGINEERING
</u>(MN&#39;08)</a> </li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><br>
<br><br><br><b>Laredo, Cantabria, Spain, September 23-25, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/ps"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>POWER SYSTEMS</u> (PS
&#39;08) </a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/smo"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>SIMULATION, MODELLING AND
OPTIMIZATION </u>(SMO &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/ssip"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>SIGNAL, SPEECH AND IMAGE
PROCESSING</u> (SSIP &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/miv"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>MULTIMEDIA, INTERNET &amp;
VIDEO TECHNOLOGIES</u> (MIV &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/diweb"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>DISTANCE LEARNING and WEB
ENGINEERING </u>(DIWEB &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/smo/grid"
rel="nofollow">* 4th WSEAS Intern. Symposium on <u>GRID
COMPUTING</u></a><br> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/spain/smo/dl"
rel="nofollow">* 4th WSEAS Intern. Symposium on <u>DIGITAL
LIBRARIES</u></a><br><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/22008/spain/smo/dm"
rel="nofollow">* 4th WSEAS Intern. Symposium on <u>DATA MINING and
INTELLIGENT INFORMATION PROCESSING</u></a><br>
<br><br><br><br>&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><br>
<br><br><br>&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b>Corfu
Island, Greece, October 26-28, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/mmactee"
rel="nofollow">10th WSEAS Int. Conf. on <u>MATHEMATICAL METHODS AND
COMPUTATIONAL&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>TECHNIQUES IN ELECTRICAL
ENGINEERING</u> (MMACTEE &#39;08) </a><a style="text-decoration:
none;" href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/math"
rel="nofollow">&nbsp;</a><br> &nbsp; </li><li>7<a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/nolasc"
rel="nofollow">th WSEAS Int. Conf. on <u>NON-LINEAR ANALYSIS,
NON-LINEAR SYSTEMS AND CHAOS</u> (NOLASC &#39;08) </a><br> &nbsp;
</li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/wamus"
rel="nofollow">8th WSEAS Int. Conf. on <u>WAVELET ANALYSIS &amp;
MULTIRATE SYSTEMS</u> (WAMUS &#39;08)</a><br><br>&nbsp;</li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><p
align="left"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font
color="#000000" face="Arial" size="3"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana"
size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p align="left"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font
color="#000000" face="Arial" size="3"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana"
size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p align="left"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font
color="#000000" face="Arial" size="3"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b>Corfu Island, Greece,
October 26-28, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/edute"
rel="nofollow">4th WSEAS/IASME Int. Conf. on <u>EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES</u> (EDUTE&#39; 08)</a><br>&nbsp; </li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/control"
rel="nofollow">4thWSEAS Int. Conf. on <u>DYNAMICAL SYSTEMS and
CONTROL</u> (CONTROL &#39;08)</a><br>
<br>&nbsp;</li></font></font></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b>Corfu Island, Greece, October 26-28, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/res"
rel="nofollow"><u>RENEWABLE ENERGY SOURCES </u>(RES&#39;
08)</a><br>&nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/epese"
rel="nofollow"><u>ENERGY PLANNING, ENERGY SAVING, ENVIRONMENTAL
EDUCATION </u></a><br> &nbsp; </li><li><a style="text-decoration:
none;" href="http://www.wseas.org/conferences/2008/corfu/wwai"
rel="nofollow"><u>WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION,
INDOOR CLIMATE </u></a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br>&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b><br> <br>Bucharest, Romania, November 7-9,
2008</b> </font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/macmese/"
rel="nofollow">10th WSEAS Int. Conf. on <u>MATHEMATICAL and
COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING</u>
(MACMESE&#39;08)</a><br> <i>&nbsp;</i> &nbsp; </li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/dncoco/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int. Conf. on<u> DATA NETWORKS,
COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO &#39;08)</u>.</a> <br>
<br></li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/sensig/"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on<u> SENSORS and SIGNALS (SENSIG
&#39;08)</u>.</a> <br><br></li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/vis/"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on<u> VISUALIZATION, IMAGING and
SIMULATION (VIS&#39;08)</u>.</a> </li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br></font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b><br> <br>Bucharest, Romania, November 7-9,
2008</b> </font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/naha/"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on <u>NATURAL HAZARDS</u>
(NAHA&#39;08)</a><br><i>&nbsp;</i> &nbsp; </li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/cgb/"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on <u>CLIMATE CHANGES, GLOBAL
WARMING, BIOLOGICAL PROBLEMS (CGB &#39;08)</u>.</a><br>
<br></li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/ures/"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on <u>URBAN REHABILITATION AND
SUSTAINABILITY</u> (URES&#39;08)</a><br><i>&nbsp;</i> &nbsp; </li>
<li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/bucharest/materials/"
rel="nofollow">1st WSEAS Int. Conf. on <u>MATERIALS SCIENCE</u>
(MATERIALS&#39;08)</a><br><i>&nbsp;</i> &nbsp;
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b>Venice, Italy, November 21-23, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/venice/power/"
rel="nofollow">8th WSEAS/IASME Int.Conf. on <u>ELECTRIC POWER SYSTEMS,
HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES</u> (POWER&#39;08)</a><br> &nbsp;
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/venice/icossse/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>SYSTEM SCIENCE and SIMULATION
in ENGINEERING</u>
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br>*&nbsp; <a
href="http://wseas.org/conferences/2008/venice/icossse/naval.htm"
rel="nofollow">Advances in Naval Science, Research and Education</a>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b>Venice, Italy, November 21-23, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/venice/acs"
rel="nofollow">8th WSEAS Int.Conf. on <u>APPLIED COMPUTER SCIENCE</u>
(ACS&#39;08)</a><br>&nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/venice/edu/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>EDUCATION and EDUCATIONAL
TECHNOLOGY</u> (EDU&#39;08)</a><br> &nbsp; </li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/venice/remote/"
rel="nofollow">4th WSEAS Int.Conf. on <u>REMOTE SENSING</u>
(REMOTE&#39;08)</a>
</li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b><br> <br>Puerto De La Cruz, Canary Islands,
Spain, December 15-17, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/tenerife/math"
rel="nofollow">13th WSEAS Int. Conf. on <u>APPLIED MATHEMATICS</u>
</a><br>&nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/tenerife/csecs"
rel="nofollow">7th WSEAS Int. Conf. on <u>CIRCUITS, SYSTEMS,
ELECTRONICS, CONTROL &amp; SIGNAL PROCESSING</u>&nbsp; (CSECS
&#39;08)</a><br>
&nbsp;</li></font></font></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><br> <b>Puerto De La Cruz, Canary Islands,
Spain, December 15-17, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/tenerife/compuchem"
rel="nofollow"><u>2nd WSEAS Int.Conf. on COMPUTATIONAL CHEMISTRY</u>
(COMPUCHEM&#39;08)</a><br>&nbsp; </li><li><a style="text-decoration:
none;" href="http://www.wseas.org/conferences/2008/tenerife/bio"
rel="nofollow">4th WSEAS Int. Conf. on <u>CELLULAR and MOLECULAR
BIOLOGY, BIOPHYSICS and BIOENGINEERING</u> (BIO&#39;08)</a></li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><b><br> <br><br>Cairo, Egypt, December 29-31,
2008</b> </font></font></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/egypt/eed/"
rel="nofollow">6th WSEAS Int. Conf. on <u>ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and
DEVELOPMENT </u>(EED&#39;08)</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/egypt/mechanics/"
rel="nofollow">4th WSEAS Int. Conf. on <u>APPLIED and THEORETICAL
MECHANICS</u> (MECHANICS &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br>&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><br><b>Cairo, Egypt, December 29-31, 2008</b>
</font></font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/egypt/e-activities/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>E-ACTIVITIES </u>(E-Learning,
E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance,
Tele-Working) (E-ACTIVITIES &#39;08) </a></li>
</font></font></font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><li> <a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/egypt/isp/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>INFORMATION SECURITY and
PRIVACY</u> (ISP &#39;08)
</a></li></font></font></font></font></small></small></small></ul>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2008/egypt/cimmacs/"
rel="nofollow">7th WSEAS Int.Conf. on <u>COMPUTATIONAL INTELLIGENCE,
MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS</u> (CIMMACS &#39;08) </a><br>
<br>&nbsp;</li></font></font></font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><b><u><font face="Times New Roman, Verdana"
size="5">Conferences of 2009:</font></u><font
size="5"><br>&nbsp;</font></b></font></small></small></small></p>
<p><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b>Cambridge, UK, February
21-23, 2009</b></font></font></small></small></small></p><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><li> <a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/aiked"
rel="nofollow">8th WSEAS International Conference on <u>ARTIFICIAL
INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES</u> (AIKED
&#39;09)</a><br> &nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/sepads"
rel="nofollow">8th WSEAS International Conference on <u>SOFTWARE
ENGINEERING, PARALLEL and DISTRIBUTED SYSTEMS</u> (SEPADS &#39;09)</a>
</li> </font></font></small></small></small></ul><ul><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/ehac/"
rel="nofollow">8th WSEAS International Conference on <u>ELECTRONICS,
HARDWARE, WIRELESS and OPTICAL COMMUNICATIONS</u> (EHAC
&#39;09)</a><br> &nbsp; </li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/ispra/"
rel="nofollow">8th WSEAS International Conference on <u>SIGNAL
PROCESSING, ROBOTICS and AUTOMATION </u>(ISPRA &#39;09)</a> </li>
</font></font></small></small></small></ul><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><b><br><br>&nbsp;</b></font></font></small></small></small></p><p><small><small><small><font
color="#000000"><font color="#000000" face="Arial" size="3"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b>Cambridge,
UK, February 24-26, 2009 </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></font></font></small></small></small></p>
<ul><small><small><small><font color="#000000"><font color="#000000"
face="Arial" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><li><font color="#000000" size="3"><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/ee/"
rel="nofollow">4th IASME / WSEAS Int.Conf. on <u>ENERGY &amp;
ENVIRONMENT</u> (EE&#39;09)</a></font><b><br> &nbsp;</b> </li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/cm"
rel="nofollow">4th IASME / WSEAS Int.Conf. on <u>CONTINUUM
MECHANICS</u> (CM&#39;09)</a><br>&nbsp; </li><li><a
style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/whh/"
rel="nofollow">4th IASME / WSEAS Int.Conf. on <u>WATER RESOURCES,
HYDRAULICS &amp;&nbsp;&nbsp; HYDROLOGY</u>&nbsp; (WHH&#39;09)</a><br>
&nbsp;</li><li><a style="text-decoration: none;"
href="http://www.wseas.org/conferences/2009/cambridge/ges/"
rel="nofollow">3rd IASME / WSEAS Int.Conf. on <u>GEOLOGY and
SEISMOLOGY</u>&nbsp;
(GES&#39;09)</a></li></font></font></font></small></small></small></ul>
<p align="left"><small><small><small><font
color="#000000"><b><br>SEARCH THE WSEAS
PUBLICATIONS<br></b><br><br><br><a
href="http://www.worldses.org/online/download.htm" rel="nofollow"><img
src="http://www.worldses.org/online/wseas-google.jpg" border="0"
height="166" width="293"></a> <br>
<br>&nbsp;</font></small></small></small></p><p
align="center"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><font
color="#000000"><b><font color="#000000" face="Times New Roman,
Verdana" size="3"><a
href="http://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_2/103-9666083-5190234?ie=UTF8&amp;keywords=WSEAS&amp;rh=n:599872,k:WSEAS&amp;page=1"
rel="nofollow"><font color="#000080">WSEAS @
AMAZON.COM</font></a></font></b><br> <font color="#000000" face="Times
New Roman, Verdana" size="3"><font
color="#000080"><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></font></font></font></small></small></small></p><p
align="center"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana" size="3"><b><a
href="http://womac.wordpress.com/" rel="nofollow"><font
color="#000080">WOMAC</font></a><br>
&nbsp;</b></font></font></small></small></small></p><p
align="center"><small><small><small><font color="#000000"><font
color="#000000" face="Times New Roman, Verdana"
size="3"><b><br></b><font color="#ffffff" face="Arial" size="2"><a
href="http://www.naun.org/" rel="nofollow">CONFERENCES OF OTHER
SOCIETIES: </a><br> <a href="http://www.naun.org/" rel="nofollow">View
information on upcoming associated conferences
</a><br>&nbsp;</font></font></font></small></small></small></p><p
align="left"><small><small><small>VERY INTERESTING BLOGS FROM WSEAS
MEMBERS<br> We thank them very much<br><br><a
href="http://groups.google.com/group/wseas"
rel="nofollow">http://groups.google.com/group/wseas <br><br><a
href="http://womac.wordpress.com/"
rel="nofollow">http://womac.wordpress.com <br> &nbsp;<br><a
href="http://wseas.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://wseas.blogspot.com <br><br><a
href="http://spoudastes.blogspot.com/"
rel="nofollow">http://spoudastes.blogspot.com <br><br><a
href="http://e-wseas.livejournal.com/"
rel="nofollow">http://e-wseas.livejournal.com <br> <br><a
href="http://wseas2007.wordpress.com/"
rel="nofollow">http://wseas2007.wordpress.com&nbsp; <br><br><a
href="http://www.wseas.com/" rel="nofollow">http://www.wseas.com
<br></small></small></small></p></div></div> </pre></div> </p>

<div style='clear: both;'></div>
</div>
<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
Posted by
<span class='fn'>spoudastes</span>
</span>
<span class='post-timestamp'>
at
<a class='timestamp-link'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008/02/httpgroupsgooglecomgroupwseaswebmoral.html'
rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published'
title='2008-02-27T06:23:00-08:00'>06:23</abbr></a>
</span>
<span class='post-comment-link'>
<a class='comment-link'
href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=623782647612638573&postID=4064493368928028999'
onclick=''>0
comments</a>

</span>
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
</span>
<span class='post-icons'>
<span class='item-control blog-admin pid-1458885479'>
<a href='http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=623782647612638573&postID=4064493368928028999'
title='Edit Post'>
<img alt='' class='icon-action'
src='http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif'/>
</a>
</span>
</span>
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
</span>
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'></div>
</div>

</div>
<!-- google_ad_section_end -->
</div>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/search?updated-max=2008-02-27T12%3A32%3A00-08%3A00&max-results=1'
id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Newer Posts'>Newer Posts</a>
</span>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/search?updated-max=2008-02-27T06%3A23%3A00-08%3A00&max-results=1'
id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Older Posts'>Older Posts</a>
</span>
<a class='home-link' href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/'>Home</a>
</div>
<div class='clear'></div>
<div class='blog-feeds'>

<div class='feed-links'>
Subscribe to:
<a class='feed-link'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/feeds/posts/default'
target='_blank' type='application/atom+xml'>Posts (Atom)</a>
</div>
</div>
</div></div>
</div>
<div id='sidebar-wrapper'>
<div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget HTML' id='HTML1'>
<h2 class='title'>More Information about WSEAS in Romania, University
of Bucharest, Bucharest</h2>
<div class='widget-content'>
<b><font face="Arial"><a href="http://university-cambridge.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b>
<p><b><font face="Arial">

<a href="http://wseas-team-wseas-groups.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<p><b><font face="Arial">
<a href="http://wseas-friends-wseas-members.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<p>
<b><font face="Arial">
<a href="http://university-cambridge.blogspot.com/2008/02/httpoutstandingwseasus.html">
http://outstanding.wseas.us/<font color="#0000FF"> </font></font></b></p>
<p><b><font face="Arial">
<a href="http://wseas-new-york-wseas.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>

<p><b><font face="Arial"><a
href="http://wseas-paris-france-wseas.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<h2 class="r"><font face="Arial">
<span style="font-weight: 400"><b>
<font size="3">
<a style="text-decoration: none" href="http://outstanding.wseas.us/">
WSEAS</a></font></b></span><a style="text-decoration: none"
href="http://outstanding.wseas.us/"><font size="3">
@ NCD USA</font></a></font></h2>
<h2 class="r"><font face="Arial" size="3">

<a style="text-decoration: none; font-weight:400"
href="http://wseas2007.wordpress.com/">
<b>WSEAS news since 2007</b></a></font></h2>
<p><font face="Arial" size="3">
<a style="text-decoration: none; font-weight:700"
href="http://wseas.blogspot.com/">
WSEAS @ Blogs</a></font></p>
<font face="Arial">
<p><b><font size="3">
<a style="text-decoration: none" href="http://ecc07.wseas.org">

WSEAS @ EUROPEAN COMPUTING</a></font><font color="#0000FF" size="3"><br/>
<br/>
</font>
<a style="text-decoration: none"
href="http://www.iaras.org/feedback2005.htm">
<font size="3">WSEAS Feedback</font></a></b></p>
<p>
</p></font><b><font face="Arial"><font size="3">
<a style="text-decoration: none"
href="http://www.wseas.us/conferences/2007/tenerife/cimmacs/">

WSEAS @ Spain</a></font><font color="#0000FF" size="3"><br/>
</font>
</font><font face="Arial" color="#0000FF" size="3">
<br/>
WSEAS</font></b><font face="Arial Black">
<font face="Arial">
<div class="widget-content">
<b><span class="a">

<a style="text-decoration: none" href="http://acc2008.wseas.org/">
<font size="3">WSEAS @ MIT</font></a></span><font
color="#0000FF" size="3">
<br/>
</font></b>
</div></font><br/>
<font face="Arial Black">
<font face="Arial" size="3">
<a style="text-decoration: none; font-weight:700"
href="http://www.ionio.gr/~mpoulos/wseas-conferences-wseas-books-wseas-journals.htm">

WSEAS @ Corfu</a></font><font face="Arial"><h2 class="r">
<span style="font-weight: 400"><b><font size="3">
<a style="text-decoration: none"
href="http://imm.demokritos.gr/public_uk.asp">
WSEAS @ Demokritos</a><font color="#0000FF"> <br/>
</font></font></b></span><font color="#0000FF" size="3">
<br/>
</font><font size="3">

<a style="text-decoration: none" href="http://wseas2007.wordpress.com">
WSEAS</a><font color="#0000FF"><br/>
<br/>
</font></font>
<a style="text-decoration: none" href="http://womac.wordpress.com">
<font size="3">WSEAS</font></a></h2>
<p><b><font size="3">
<a style="text-decoration: none" href="http://spoudastes.blogspot.com">

WSEAS IEEE </a></font></b></p>
<p><b><font size="3">
<a style="text-decoration: none" href="http://spoudastes.blogspot.com">
IARAS IMACS IASME HIEST Students</a></font><font
color="#0000FF" size="3"><br/>
<br/>
</font>
<a style="text-decoration: none" href="http://ethnika.blogspot.com">
<font size="3">WSEAS other</font></a></b></p>


<p><b>
<a style="text-decoration: none"
href="http://groups.google.com/group/wseas">
<font size="3">WSEAS @ Google </font></a>
</b>
</p></font>
</font>
</font>
<h2 class="r"><font face="Arial">

<a style="text-decoration: none"
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_E._Mastorakis">
<font size="3">WSEAS @ WIKI</font></a></font></h2>
<p><b><font face="Arial" size="3">
<a style="text-decoration: none" href="http://sfaka.blogspot.com">
WSEAS IEEE </a><br/>
<br/>
<a style="text-decoration: none" href="http://sfaka.blogspot.com">
IARAS IMACS IASME HIEST Students</a></font></b><p>

<b><font face="Arial">
<a href="http://wseas-london-wseas.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<p><b><font face="Arial"><a href="http://wseas-bulgaria-wseas.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<p><b><font face="Arial">
<a href="http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<p><b><font face="Arial">
<a href="http://wseas-china-wseas.blogspot.com/">
WSEAS</a></font></b></p>
<p><b><font face="Arial">
<a href="http://wseas-usa-wseas.blogspot.com/">

WSEAS</a></font></b></p></p>
</div>
<div class='clear'></div>
<span class='widget-item-control'>
<span class='item-control blog-admin'>
<a class='quickedit'
href='http://www.blogger.com/rearrange?blogID=623782647612638573&widgetType=HTML&widgetId=HTML1&action=editWidget'
onclick='return
_WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("HTML1"));'
target='configHTML1' title='Edit'>
<img alt='' src='http://www.blogger.com/img/icon18_wrench_allbkg.png'/>
</a>
</span>
</span>
<div class='clear'></div>
</div><div class='widget BlogArchive' id='BlogArchive1'>
<h2>Blog Archive</h2>
<div class='widget-content'>
<div id='ArchiveList'>

<div id='BlogArchive1_ArchiveList'>
<ul>
<li class='archivedate expanded'>
<a class='toggle'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/search?updated-max=2008-02-27T06%3A35%3A00-08%3A00&max-results=1&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=YEARLY-1199174400000&toggleopen=MONTHLY-1201852800000'>
<span class='zippy toggle-open'>&#9660; </span>
</a>
<a class='post-count-link'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=4'>2008</a>
<span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span>
<ul>
<li class='archivedate expanded'>
<a class='toggle'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/search?updated-max=2008-02-27T06%3A35%3A00-08%3A00&max-results=1&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=MONTHLY-1201852800000&toggleopen=MONTHLY-1201852800000'>
<span class='zippy toggle-open'>&#9660; </span>
</a>

<a class='post-count-link'
href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008_02_01_archive.html'>February</a>
<span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span>
<ul class='posts'>
<li><a href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008/02/wseas.html'>WSEAS</a></li>
<li><a href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008/02/new-information-please-read.html'>New
information. Please, read</a></li>
<li><a href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008/02/httpgroupsgooglecomgroupwseaswebmoral.html'>http://groups.google.com/group/wseas/web/moral-rew...</li>
<li><a href='http://wseas-romania-wseas.blogspot.com/2008/02/zadeh-wseas.html'>Να
πως πρέπει να είναι ο Καθηγητής Πανεπιστημίου! ...</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>

</ul>
</div>
</div>